Sisältöön sitemap

Teams, Planner ja MS Project – tehoa projektien hallintaan

Lisää tehoa projektien hallintaan Microsoftin Teams, Planner ja MS Project -sovelluksien yhteiskäytöllä! Niiden avulla helpotat projektitiimisi yhteistyötä sekä selkeytät projektien suunnittelua ja aikataulutusta.

Office 365 Teams on monipuolinen ja muokattava digitaalinen työryhmäohjelmisto ja Planner yhdistää ryhmät, tehtävät, asiakirjat ja keskustelut helpottaen tehtävien suunnittelua sekä ryhmien yhteistyötä. Project Onlinen avulla projektien, resurssien ja työryhmien hallinta ja aikataulussa pitäminen on tehokasta ja helppoa.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen osaat hyödyntää Office 365 -sovelluksia sekä MS Project -työpöytäohjelmistoa tehokkaasti projektien aikataulutuksessa ja seurannassa.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu kaikille projektipäälliköille sekä muille projektiseurannan ja -hallinnan kanssa työskenteleville.

Ohjelmaversio

Tämä koulutus soveltuu Office 365 -palvelun käyttäjille, joilla on käytössään Teams, Planner ja Project Online.

Koulutuksen sisältö

Yleiskatsaus Teams- ja Planner-sovelluksiin

Pro­ject On­li­ne yleis­kat­saus

 • Mihin Project Online on tarkoitettu?
 • Pro­jek­tien suun­nit­te­lu Pro­ject On­li­nen työ­ka­luil­la
 • Tehtävien lisääminen
 • Tehtävien linkitykset
 • Perusaikataulun tallennus

Re­surs­sien kä­sit­te­ly ja hal­lin­ta Pro­ject On­li­nes­sa

 • Resurssipoolin muodostaminen
 • Resurssien lisääminen tehtävään
 • Resurssien kuormituksen tarkastelu

Project -työpöytäsovelluksen yleiskatsaus

 • Mihin Project työpöytäsovellus on tarkoitettu?
 • Sovelluksen peruskäyttö
 • Projektiaikataulun julkaiseminen

Teamsin ja Plannerin käyttö yhdessä MsProjectin kanssa

 • Teamsin ja Plannerin käyttöönotto projektinhallintaan
 • Projektitiimin luonti Teamsiin
 • MS Projectin tehtävien siirto Planneriin
 • Plannerin käyttö projektinhallinnassa

Käyttötapausesimerkkejä

Avainsanat

Microsoft Office, Office 365, O365, Teams, Planner, MS Project, Project Online, Projekti, Projektinhallinta, Projektijohtaminen, Aikatauluttaminen, Tiimityö, Työryhmätyöskentely, Projektiryhmä

Tutustu myös

koulutus image

Koulutusalue:

Teams

Kesto:

½ päivää

Päivämäärät:

8.6.2023 klo 9-12

TAI

5.10.2023 9-12

TAI

7.12.2023 klo 9-12

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

390 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen