Sisältöön sitemap

SQL – perusteet

SQL-kielen perusteet -koulutuksen käytyäsi ymmärrät paremmin tietokantojen rakenteita sekä osaat tehdä tietokantoihin tehokkaita hakukyselyitä. Käytämme standardoitua SQL-kieltä, joten voit hyödyntää oppimaasi kaikissa SQL-tietokannoissa. Keskitymme lähinnä hakukyselyiden tekemiseen, mutta lisäksi saat perusteet tietokannan sisällön ja rakenteiden hallintaan SQL-kielellä. Teemme myös runsaasti perusharjoituksia.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin tietokantojen rakenteita ja osaat tehdä tehokkaita SQL-kyselyitä sekä luoda tietokantarakenteita ja päivittää tietokantojen tietoja SQL-kielellä.

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu sellaisille tietokantojen käyttäjille, joilla ei ole ollenkaan tai vain vähän tietoa SQL-kyselykielestä.

Ohjelmaversio

Koulutus ei ole ohjelmisto- tai tietokantasidonnainen.

Koulutuksen sisältö

Tietokantojen perusteiden kertaus

 • Mikä on tietokanta? Tietokanta tiedon tallennusmuotona. Yksi- ja moniulotteiset tietokannat.
 • Millainen tietokanta on rakenteeltaan? Relaatiomalli ja siihen pohjautuvat tietokannat.
 • Ymmärrätkö tietokantaterminologiaa? Yhteys, avainkenttä sekä vierasavainkenttä ja niihin liittyvät käsitteet.
 • Mihin SQL perustuu? Lyhyt SQL-kielen historia.

SQL-kyselyn perusrakenne

 • Miten haen tietoa tietokannoista? Hakukyselyn luonti yhteen tauluun.
 • Miten rajaan tulosjoukkoon tulevaa tietoa? Ehdot hakukyselyissä. Kyselyiden parametrointi. Kaavojen ja funktioiden käyttö ehdoissa.
 • Miten voin määritellä tulosjoukon tietueiden järjestyksen? Lajittelujen tekeminen
 • Voinko yhdistää kyselyyn laskentaa? Laskenta yhteenvetofunktioilla ja laskennallisten kenttien muodostaminen tulosjoukkoon.
 • Voinko hakea tietoa useammasta taulusta? Inner Join, Outer Join, Union
 • Voinko korvata liitoksen jollakin tavoin?

Tietokannan tietojen muokkaaminen

 • Voinko hallita tauluissa olevia tietoja kyselyillä? Tiedon lisääminen, päivittäminen ja poistaminen.

Kyselyiden optimointi

 • Miten saan luotua tehokkaita, nopeasti suoritettavia kyselyitä? Kyselyiden nopeuden mittaaminen ja kyselyiden optimointi.
 • Mikä on indeksi? Tietokannan indeksoinnin vaikutus kyselyiden tehokkuuteen. Indeksien luonti.

Avainsanat

SQL, Hakukyselyt, Tietokanta, Relaatiomalli

Tutustu myös

koulutus image

Koulutusalue:

Tietokannat ja ohjelmointi

Kesto:

2 päivää

Päivämäärät:

9.-10.5.2023

TAI

22.-23.8.2023

TAI

3.-4.10.2023

TAI

12.-13.12.2023

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

1180 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen