Sisältöön sitemap

Sosiaalisen median työkäyttö – työsuojelunäkökulma

Parhaimmillaan sosiaalinen media tukee niin asiakaspalvelua kuin työpaikan yhteistyötä ja yhteistoimintaa. Mahdolliset kielteiset puolet tulisi kuitenkin nähdä myös työsuojelullisena asiana. Some tekee niin aiheellisesta kuin aiheettomasta kritiikistä entistä julkisempaa ja on siksi psykososiaalinen kuormitustekijä, joka tulee työsuojelussa ottaa huomioon. Tässä koulutuksessa aihetta käsitellään lakisääteisten velvoitteiden sekä suositusten ja hyvien käytäntöjen näkökulmasta sekä määritellään eri toimijoiden roolit ja vastuut ongelmatilanteissa.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tukea työpaikkoja sosiaalisen median työkäyttöön liittyvien ongelmien ehkäisyssä ja ratkaisussa. Kun some on osa työtä, työpaikoilla on tarpeen olla yhteisesti sovitut periaatteet ja käytännöt siitä, miten somessa käyttäydytään ja miten havaittuun tai koettuun epäasialliseen tai uhkaavaan käyttäytymiseen puututaan.

Kenelle

Koulutus soveltuu työntekijöille, esihenkilöille, henkilöstön kehittäjille ja edustajille sekä erityisesti henkilöille, joiden toimenkuvaan sosiaalisen median käyttö liittyy.

Vaativuustaso

Taso 1: Perustaso – Osallistujalta ei vaadita aiempaa tietoa aiheesta.

Koulutuksen sisältö

Sosiaalisen median työkäyttö - työsuojelunäkökulma

  • Some osana työpaikan vuorovaikutusta ja viestintää
  • Työpaikan some-ohjeet ja suositukset
  • Työnantajan rooli
  • Ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen tuki
  • Someen liittyvät vaarat
  • Eri toimijoiden vastuut ja roolit ongelmatilanteissa

Avainsanat

Sosiaalinen media, ennakointi, ongelmatilanteet, vaarat, ohjeistukset

Kouluttajakuvaus

Päivi Rauramo, työterveyden, -turvallisuuden ja -hyvinvoinnin johtavana asiantuntijana Työturvallisuuskeskuksessa. Hän on tietokirjailija, kokenut kouluttaja ja luennoitsija. Hän on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri.

koulutus image

Koulutusalue:

Työelämätaidot

Kesto:

2 tuntia

Päivämäärät:

13.9.2023 klo 9-11

TAI

9.11.2023 klo 9-11

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

290 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen