Sisältöön sitemap

Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus

Koulutuksessa tilaa

Miksi virastojen tulisi olla kiinnostuneita sisäisestä valvonnasta ja mitä se on? Mihin tarvitaan sisäistä tarkastusta? Mm. näihin kysymyksiin saat vastauksen koulutuksessamme.

Virastojen ja laitosten on huolehdittava siitä, että sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty sen omassa toiminnassa sekä toiminnassa, josta virasto tai laitos vastaa. Lisäksi on huolehdittava siitä, että sisäisiä tarkastuksia järjestetään, mikäli niihin on talousarvioasetuksen mukainen perusteltu tarve.

Koulutuksessa käsitellään viraston ohjaus- ja toimintaprosesseihin sisältyviä menettelyitä, organisaatioratkaisuja ja toimintatapoja, joiden avulla voidaan saada kohtuullinen varmuus toiminnan lainmukaisuudesta, varojen turvaamisesta, toiminnan tuloksellisuudesta sekä taloutta ja tuloksellisuutta koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta.

Koulutusalue:

Taloushallinto

Koulutustapa:

Etäkoulutus

Kesto:

0,5 päivää

Alkaa:

14.12.2023 9.00

Päättyy:

14.12.2023 12.00

Ilmoittaudu:

11.12.2023 16.00 mennessä

Hinta:

390 e + alv 24 %

Ilmoittaudu nyt

Sisäinen valvonta

 • Miksi viraston tulisi olla kiinnostunut sisäisestä valvonnasta?
 • Mitä on sisäinen valvonta?
 • Roolit ja vastuut sisäisessä valvonnassa
 • Sisäisen valvonnan osa-alueet
 • Sisäisen valvonnan kehittäminen virastoissa
 • Riskit ja kontrollit eri toiminnoissa
 • Väärinkäytökset ja ilmoituskanavat

Sisäinen tarkastus

 • Mihin sisäistä tarkastusta tarvitaan?
 • Sisäisen tarkastuksen toiminta-ajatus
 • Tarkastuksen rooli osana sisäistä valvontaa
 • Tarkastuskohteiden valinta, havainnot, suositukset ja niiden viestintä
 • Tarkastusten raportointi ja korjaavien toimenpiteiden seuranta

Kysy lisätietoja