Sisältöön sitemap

Riskienhallinta valtion kirjanpitoyksikössä

Koulutuksessa tilaa

Koulutuksessa käsitellään virastojen riskienhallintaa, käsitteitä ja sääntelyä sekä kuullaan keväällä 2023 julkaistavan valtionhallinnolle laadittavan riskienhallinnan käsikirjan sisällöstä.

Lisäksi riskienhallintaa käsitellään mm. projekti- ja prosessityön näkökulmasta sekä annetaan eväitä riskienhallinnan jalkauttamiseen sekä tehdään pohdintatehtäviä.

Riskienhallinta on osa valtion organisaatioiden johtamista ja ohjaamista, jolla tuetaan organisaatioiden tavoitteiden saavuttamista ja toimintaan liittyvien mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamista.

Riskienhallinnan osa-alueita on sovitettava organisaation toimintaympäristön ja omien käytäntöjen mukaisiksi. Eri virastoissa voidaan tarvita toisistaan poikkeavia käytännön menetelmiä. Virastot ja laitokset vastaavat oman riskienhallinnan liittämisestä osaksi viraston toimintaa, päätöksentekoa, johtamista ja esimiestyötä.

Viimeaikaiset tapahtumat ovat korostaneet riskienhallinnan merkitystä. Tervetuloa tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan oman organisaatiosi tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä.

Koulutusalue:

Taloushallinto

Koulutustapa:

Verkossa

Kesto:

1 päivä

Alkaa:

29.11.2023 9.00

Päättyy:

29.11.2023 15.30

Hinta:

590 e + alv 24 %

Ilmoittaudu nyt

Riskienhallinta käsitteenä ja riskienhallintaa ohjaava sääntely
– Mitä on riskienhallinta
– Riskienhallinnan viitekehykset
– Valtionhallinnon riskienhallinnan tavoitteet

Valtionhallinnon riskienhallinnan järjestäminen
– Riskienhallinnan käsikirja
– Riskienhallinnan ohjeet ja suositukset
– Riskienhallinnan yhteiset menettelyt

Riskit ja riskienhallinta
– Tavoitteet ja riskit
– Riskien tunnistaminen ja analysointi
– Riskien hallinta ja toimenpidesuunnitelman laatiminen

Riskienhallinnan erityisalueita
– Prosessin riskien hallinta
– Projektiriskien hallinta
– Jatkuvuussuunnittelu ja resilienssi
– Oppiviin järjestelmiin liittyviä riskejä

Riskienhallinta käytäntöön
– Eri roolit riskienhallinnassa
– Riskienhallinnan jalkauttaminen
– Käytännön oppeja riskienhallinnan jalkauttamiseen liittyen

Kysy lisätietoja