Sisältöön sitemap

R-kieli – perusteet

R-kieli on ensisijaisesti tilastolliseen laskentaan ja grafiikan tuottamiseen tarkoitettu ohjelmointikieli, jota käytetään paljon esimerkiksi data-analytiikassa. R-kieltä voidaan käyttää myös grafiikan luomiseen Power BI Desktopissa.

R-kieli on helposti laajennettavissa ja tänä päivänä siihen on saatavilla yli 10 000 laajennuspakettia eri käyttötarkoituksiin.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen osaat R-kielen perusteet ja saat valmiudet omatoimiseen kielen jatko-opiskeluun.

Kenelle

Koulutus sopii kaikille R-kielen opiskelusta kiinnostuneille. Kurssi ei vaadi aikaisempaa ohjelmoinnin osaamista.

Ohjelmaversio

Käytämme koulutuksissa uusinta, maksutonta R-studio ympäristöä.

Koulutuksen sisältö

Kehitysympäristö

 • Katsaus kurssilla käytettävään R-Studio ympäristöön, sen käyttöliittymään ja käyttöön.

Yleistä

 • R-kielen yleisesittely ja kielen käyttömahdollisuudet

Tietotyypit

 • Mitä ovat tietotyypit ja miten niitä muutetaan?

Muuttujat

 • Yleistä muuttujista
 • Arvon asettaminen muuttujiin.
 • Muuttujien arvon esittäminen

Vektorit

 • Mikä on vektori ja miten luon vektorin?
 • Vektorien yhteenlasku, vähennys, jako- ym. operaatiot
 • Aritmeettiset operaattorit
 • Miten nimeän vektorin elementit?
 • Tilastofunktiot
 • Miten viittaan vektorin jäseniin?

Matriisit

 • Mikä on matriisi ja miten se luodaan?
 • Miten yhdistän vektoreista matriisin?
 • Matriisin rivit ja sarakkeet sekä laskenta matriiseissa

Faktorit

 • Mikä on faktori ja miten se luodaan?

Dataframe

 • Mik on dataframe ja miten se luodaan?
 • Malliframet ja niiden käyttö
 • Dataframen esittäminen, siihen viittaaminen, suodattaminen ja järjestäminen

Kielen ohjausrakenteet

 • Miten teen silmukkarakenteita ja mihin niitä käytetään?
 • For-, while- ja repeat -rakenteet
 • Miten teen ehtorakenteita ja mihin niitä käytetään?
 • If- ja switch -rakenteet?

Tiedon hakeminen eri lähteistä

 • Miten voin hakea tietoja Excelistä, CSV-tiedostoista ja tietokannoista?

Grafiikan luonti

 • Miten pystyn luomaan grafiikkaa R-kielellä?
 • Erilaisia grafiikkaesimerkkejä.

Avainsanat

analytiikka, R-kieli, Power BI, ennuste, grafiikan luonti, laskenta, ohjelmointi

koulutus image

Koulutusalue:

Tietokannat ja ohjelmointi

Kesto:

1 päivä

Päivämäärät:

18.4.2023

TAI

17.8.2023

TAI

25.10.2023

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

790 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen