Sisältöön sitemap

Python – jatko

Python jatkokoulutuksessa kertaamme kielen perusteet ja sen jälkeen syvennämme osaamista aina graafisen käyttöliittymän luontiin saakka. Runsaiden harjoitusten avulla opit hahmottamaan Pythonin monipuolisuuden ohjelmointikielenä. 

Tavoite 

Opit hyödyntämään Python-kieltä entistä monipuolisemmin datan analysoinnissa ja esittämisessä. Koulutuksen jälkeen tunnet kielen perussyntaksin sekä osaat käyttää kirjastoja, joita tarvitaan datan analysoinnissa ja esittämisessä. Lisäksi osaat lukea ja kirjoittaa dataa tiedostoihin.  

Kenelle 

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat syventää Python-kielen osaamistaan. 

Koulutuksen sisältö 

Python-kielen perusteiden kertaus 

Virheen käsittely (try-except) 

 • Tiedoston käsittely Pythonilla 
 • Tekstitiedostojen luku ja kirjoitus 
 • Binaaritiedostojen luku ja kirjoitus 
 • Usean tiedoston avaaminen 
 • Merkkijonojen metodit 
 • Tulostuksen muotoilu 

Pääohjelma, aliohjelmat, funktiot 

 • Funktion luonti 
 • Funktion kutsuminen ja parametrit 
 • Nimiavaruuskäsite 
 • Funktion paluuarvo 
 • Pythonin valmiit funktiot 

Kirjastot ja moduulit 

 • Pyc-tiedostot 
 • From…import sisällytys 
 • Omien moduulien tekeminen 
 • Kirjastomoduulit 

Data-analytiikkaa Pythonilla 

 • pandas-ohjelmakirjasto 
 • numby-ohjelmakirjasto 
 • scikit-learn -kirjasto 
 • matplotlib.pyblot-ohjelmakirjasto 
 • seaborn –ohjelmakirjasto 
 • ennusteiden tekeminen 

Avainsanat 

Python, Pythonin perusteet, Data-analytiikka, Ohjelmointikieli, Perusyntaksi, Muuttujat, Funktiot, Kirjastomoduuli 

Tutustu myös

koulutus image

Koulutusalue:

Tietokannat ja ohjelmointi

Kesto:

1 päivä

Päivämäärät:

14.4.2023

TAI

16.8.2023

TAI

18.10.2023

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

690 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen