Sisältöön sitemap

Puolustus- ja turvallisuushankinnat

Koulutuksessa tilaa

Puolustus- ja turvallisuushankinnat -koulutuksessa osallistujat perehdytään kattavasti puolustus- ja turvallisuushankintojen perusteisiin ja toteuttamiseen niitä koskevan erityisen hankintalainsäädännön ja sen poikkeusten valossa. Koulutuksessa käydään läpi puolustus- ja turvallisuushankintojen keskeiset periaatteet sekä hankintamenettelyt vaiheet valmistelusta muutoksenhakuun.  

Koulutuksessa käsitellään erityisesti turvallisuuskriittisten hankintojen erityispiirteitä ja niiden huomioimista hankinnassa sekä perehdytään huoltovarmuuteen ja tietoturvallisuuteen koskevien vaatimusten asettamiseen. 

Koulutusalue:

Hankinnat

Koulutustapa:

Verkossa

Kesto:

3 tuntia

Alkaa:

13.9.2023 9.00

Päättyy:

13.9.2023 12.00

Hinta:

390 e + alv 24% 

Ilmoittaudu nyt

Koulutus koostuu seuraavista osioista:  

  • Hankintojen toteuttamisen oikeudellinen kehys 
  • Puolustus- ja turvallisuushankintalaki ja sen soveltamisen keskeiset periaatteet 
  • Tietoturvavaatimukset 
  • Huoltovarmuusvaatimukset 
  • Salassa pidettävät ja keskeisiä turvallisuusetuja koskevat hankinnat  
  • Ulkomaisten yritysostojen seuranta 

Koulutuksen sisältö kuitenkin muokkautuu osallistujien tietotarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan, jonka johdosta aktiivinen keskustelu on toivottavaa.