Sisältöön sitemap

Projektipäälliköiden Leijona-malli

Koulutuksessa tilaa

Malli ei ole sidottu hallinnon alaan, eikä se riipu ja projektin toteutustavasta (esim. vesiputous, ketterä).

Kaikille yhteinen projektien toimintamalli tuo työyhteisölle läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa strategianmukaisen projektitoiminnan. Projektit eivät ole irrallisia, vaan niillä on selkeä yhteys strategiaan ja ne linkittyvät toimintaan kehittäen ja edesauttaen organisaation tavoitteita sekä päämääriä.

Roolien ja vastuiden selkeys ovat olennainen osa toimivaa yhteistyötä ja Leijona-mallissa on kuvattu myös nämä. Myös projektien ammattimainen käynnistäminen ja mm. hyötytavoitteiden määrittäminen käydään läpi valmennuksessa.

Mikäli osallistut projektinjohtamisen perustaidot valmennukseen 8.2.2023, osallistu myös tähän valmennukseen. Tämän valmennuksen sisältö muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden kyseisen valmennuksen kanssa ja toimii pohjana 8.2. valmennukselle.

Koulutusalue:

Projektit ja prosessit

Koulutustapa:

Verkossa

Kesto:

Kirjoita tähän kesto jos se on olennaista

Alkaa:

24.1.2023 9.30

Päättyy:

24.1.2023 16.00

Hinta:

590€ + alv (24%).

Ilmoittaudu nyt

OHJELMA
24.1. kello 9.00 – 16.00

Leijona –mallin perusteet
• Peruskäsitteet
• Projektijohtamisen viitekehys
• Projektityypit
• Projektin elinkaari ja vaiheistus
• Projektikulttuuri
• Projektit ja strategia
• Organisointi, roolit ja vastuut
• Asettaminen ja tavoitteet
• Seuranta ja arviointi