Sisältöön sitemap

Project – jatko

Osaatko jo Project-ohjelman peruskäytön? Tällä kurssilla pureudumme syvemmälle ohjelman ominaisuuksiin sekä sen räätälöintiin juuri omissa projekteissasi tarvittavien taulukoiden ja näkymien osalta. Lisäksi saat syvemmän kuvan resurssointiin ja projektiraportointiin liittyvistä ohjelman ominaisuuksista.

Koulutuksessa kertaamme aluksi Project-ohjelman peruskäyttöä, jonka jälkeen jatkamme tehokkaasti MS Project -ohjelman tehokäyttöön, hallintaan ja räätälöintiin sekä raportointiin liittyvät toiminnot.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen osaat käyttää entistä tehokkaammin MS Project -ohjelman kaikkia ominaisuuksia. Osaat muokata ohjelman näkymiä, taulukoita ja raportteja juuri omien projektiensa hallintaan ja seurantaan sopiviksi.

Kenelle

Koulutus sopii kaikille projektipäälliköille ja muille projekteissa toimiville henkilöille, jotka käyttävät työssään Project-ohjelmistoa ja joilla on jo jonkin verran ohjelman käyttökokemusta.

Ohjelmaversio

Tämä koulutus soveltuu Projectin 2010, 2013, 2016 ja 2019 Windows -versioille.

Koulutuksen sisältö

Perusteiden nopea kertaus

 • Miten muokkaan ohjelman asetuksia? Keskeisimmät ohjelman asetukset ja niiden vaikutus projektisuunnitelmaan
 • Miten perustan projektin ja millaisia tehtävätyyppejä voin käyttää? Projektin perustaminen, tehtävätyypit
 • Miten hallitaan tehtävien yhteyksiä ja niihin liittyviä rajoitteita? Tehtävien väliset yhteydet ja tehtäväkohtaiset rajoitteet

Resurssit ja projektin resurssointi

 • Millaisia resurssivarantoja voin käyttää? Projektikohtainen ja jaettu resurssipooli
 • Miten perustan resurssivarannon? Resurssipoolin perustaminen, resurssien ominaisuudet
 • Miten osoitan kenen tehtäväksi jokin tehtävä kuuluu? Resurssien liittäminen tehtäviin, resurssien poistaminen ja muuttaminen
 • Mitä tietoa löydän resursseista ja miten? Resurssinäkymien hyödyntäminen (mm. resurssin työkuorman selvittäminen, jäljellä oleva käytettävyys jne.)

Näkymien ja taulukoiden räätälöinti

 • Miten saan näkyviin vain halutut tehtävät tai resurssit? Jäsentely, suodattimet ja ryhmittely
 • Voinko luoda itse esimerkiksi suodattimia? Suodatinten mukauttaminen.
 • Voinko muuttaa taulukoita tai luoda kokonaan uusia? Taulukoiden mukauttaminen ja luonti
 • Voinko luoda oman näkymän projektin tarkasteluun? Näkymien mukauttaminen ja luonti

Moniprojektityöskentely

 • Voinko liittää useita projekteja samaan näkymään? Projektien linkitykset
 • Voiko tehtävä riippua jonkin toisen projektin tehtävästä? Tehtävien linkitykset

Perusaikataulun hyödyntäminen

 • Perusraportit ja Office-raportit
 • Miten voin tarkastella projektin tietoa raportteina? Perusraportit, niiden muokkaaminen sekä uusien raporttien tekeminen
 • Excelin Pivot-taulukkoraportit ja uusien raporttien tekeminen
 • Visio-raportit ja uusien raporttien tekeminen

Avainsanat

MS Project, Project, Projektinhallinta, Projektisuunnitelma, Projektipäällikkö, Aikataulu, Kustannukset, Moniprojektityöskentely, Raportti, Raportointi, Resurssienhallinta, Resurssi, Resurssivaranto, Tehtävät, Office, Visio

Tutustu myös

koulutus image

Koulutusalue:

Projektinhallinta ja visualisointi

Kesto:

1 päivä

Päivämäärät:

30.10.2023

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

690 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen