Sisältöön sitemap

Power Platform: Dataversen edistyneempi käyttö

Dataverse on Power Platformin oma sisäinen tietokanta. Se tarjoaa monipuolisen ja turvallisen alustan tiedon tallentamiseen muiden Power Platform -sovellusten tarpeisiin.

Tavoite

Tässä koulutuksessa tutustutaan Dataversen edistyneempään käyttöön ja mm. taulukon päälle rakennettaviin näkymiin ja lomakkeisiin sekä datan hallintaan ja suojaukseen.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu Power Platform -alustalla sovelluskehitystä tekeville, joilla on tarve hyödyntää Dataverseä osana sovellusratkaisua.

Koulutuksen sisältö

 • Lomakkeiden ja näkymien luominen ja hallinta
 • Katsaus kaavioihin ja koontinäyttöihin
 • Katsaus liiketoimintasääntöihin (business rules)
 • Datan validointi
 • Säännöt ja kelpoisuusehdot
  • Avainsarakkeet
  • Duplikaattien poistaminen
  • Suojaus ja käyttöoikeuksien hallinta

Avainsanat

Power Platform, Dataverse, Low-code, Tiedonhallinta, Tietokanta

koulutus image

Koulutusalue:

Microsoft 365 ja SharePoint

Kesto:

1,5 tuntia

Päivämäärät:

2.6.2023 klo 13.00-14.30

TAI

22.9.2023 klo 11.00-12.30

TAI

27.11.2023 klo 11.00-12.30

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

179 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen