Sisältöön sitemap

Palkat, poissaolot ja lomat kirkon virka- ja työehtosopimuksessa

Kurssilla perehdytään kirkon virka- ja työehtosopimuksen palkkaa, poissaoloja sekä lomia koskeviin lukuihin. (KirVesTes luvut 2–4).

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tarjota perusteet ja käytännön työkaluja seurakuntien palkkojen, poissaolojen ja loma-asioiden parissa työskenteleville.

Kenelle

Koulutus on suunnattu etenkin seurakuntien palkkahallinnossa ja esimiesasemassa työskenteleville.

Koulutus tarjoaa oivallista perustietoa myös muille kyseisen työehtosopimuksen alan henkilöstöhallinnon tehtävissä toimiville.

Juridiikan ja työehtosopimustulkinnan osalta koulutus on perustasoinen, mutta kuitenkin selkeästi osaamista ja ammattitaitoa kehittävä. Osallistujalta ei vaadita aiempaa osaamista aiheen juridiikasta. Osallistujan on kuitenkin hyvä olla perillä kirkon alojen työehtosopimusjärjestelmästä sen rakenteen ja perusteiden osalta. Näitä seikkoja koulutuksessa sivutaan ainoastaan kertausluonteisesti.

Koulutuksen sisältö

Palkat, poissaolot ja lomat kirkon virka- ja työehtosopimuksessa

  • Toimintaa ohjaava lainsäädäntö, sopimukset ja sovellettavat ohjeet
  • Palkat (luku 2)
  • Yleiset määräykset,
  • Palkkausjärjestelmä
  • Poissaolot (luku 3)
  • Sairauspoissaolot, perhevapaat ja muut vapaat
  • Vuosilomat (luku 4)
  • Yleiset vuosilomaa koskevat määräykset ja sopimusehdot
  • Käytännön ongelmatilanteita ja oikeuskäytäntöä

Avainsanat

palkat, palkkaus, poissaolo, sairauspoissaolo, vuosiloma, perhevapaa Kirkon alat, KirVesTes, juridiikka

Kouluttajakuvaus

Kouluttajana toimii Jari Koivuluoma. Jarilla on kokemusta palkansaajajärjestön työmarkkinalakimiehen ja asianajotoimiston lakimiehen tehtävistä sekä operatiivisena palomiehenä toimimisesta. Laaja-alainen käytännön kokemus pelastustoimen ja ensihoidon juridiikasta, neuvottelutoiminnasta sekä viranhaltija- ja virkamiesoikeudesta. Tuore näkökulma työyhteisön kriisien kohtaamiseen ja työhyvinvointiin. Osaamisalueet: työoikeus, työehtosopimusoikeus, työaikalaki, operatiivinen pelastustoimi ja kriisivalmius, valtion, kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijoita koskeva lainsäädäntö, VES, KVTES ja TS, käytännön moniviranomaistoiminta.

koulutus image

Koulutusalue:

Uutuudet

Kesto:

2 tuntia

Päivämäärät:

26.4.2023 klo 9-11

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

160 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen