Sisältöön sitemap

Palautekulttuurin kehittäminen

Millainen palautekulttuuri teillä on ja mitä sen kehittämisessä pitäisi ottaa huomioon. Mitä välineitä palautteen antamiseen on ja kuinka positiivinen ja rakentava palaute pitäisi antaa.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään, mitä eri puolia palautteen antamiseen liittyy sekä muotoilemaan tavoitteita organisaation palautekulttuurin kehittämiseen. Kurssin aikana täytetään oma palautesuunnitelma sekä saadaan konkreettisia neuvoja siihen, miten rakentavaa palautetta kannattaa antaa ja toisaalta mikä auttaa itseä vastaanottamaan rakentavaa palautetta.

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu erityisesti niille henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu organisaation palautekulttuurin kehittäminen sekä esihenkilöroolissa toimiville. Kurssille voi osallistua myös muut, joita palautekulttuurin kehittäminen tai palautteen antamisen ja vastaanottamisen kehittäminen kiinnostaa.

Vaativuustaso

Taso 2: Yleisluontoisempaa tietoa ja helposti sisäistettävä sisältö. Perustutkinnon ylläpitoon ja ammattitaidon kehittämiseen.

Koulutuksen sisältö

Mihin tarvitsemme palautetta ja millainen palaute on hyödyllistä minulle

  • Kuinka pyytää palautetta niistä asioista, joista sitä tarvitsemme
  • Keneltä meidän kannattaa pyytää palautetta

Palautekulttuurin osa-alueet

  • Mitä asioita palautekulttuuri sisältää
  • Mitkä palautteen antamisen ja pyytämisen välineet ja rakenteet meidän organisaatiossamme on käytössä
  • Mitä osa-alueita meidän organisaatiossamme tulisi kehittää

Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

  • Miten antaa rakentavaa palautetta arvostavasti mutta selkeästi
  • Kuinka kehittää palautteen vastaanottamisen taitoa

Avainsanat

palautekulttuuri, rakentava palaute, organisaation kehittäminen, johtaminen

Kouluttajakuvaus

Nykypäivän työelämä sekä yksityiselämässä koetut paineet haastavat henkistä hyvinvointia. Henkisen hyvinvoinnin edistäminen auttaa suojaamaan mielenterveyttämme, jota jatkuva kuormittuminen uhkaa. Organisaatiopsykologi Mari Laari auttaa ymmärtämään kuormitusta ja henkisiä voimavaroja sekä ohjaa löytämään omat voimavarojen lähteet vastavoimaksi kuormitukselle niin organisaatio- kuin yksilötasollakin. Marin koulutuksista lähdetään mieli täynnä oivalluksia ja taskut täynnä käytännön työkaluja, jotka voi ottaa käyttöön saman tien.

koulutus image

Koulutusalue:

Työelämätaidot

Kesto:

2 tuntia

Päivämäärät:

20.9.2023 klo 13-15

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

290 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen