Sisältöön sitemap

27.10.2022 - 27.10.2022.

Henkilöstöhallinto & HRD

HAUS ja Palkeet yhteistyössä: Matkahallinto pähkinänkuoressa hyväksyjille

Lue lisää

27.10.2022 - 27.10.2022.

Taloushallinto

Moderni sisäinen valvonta ja riskienhallinta I

Lue lisää

27.10.2022 - 31.10.2022.

Hankinnat

Neuvottelumenettely käytännössä (julkiset hankinnat)

Lue lisää

09.11.2022 - 09.11.2022.

Taloushallinto

Valtion taloushallintopäivä

Lue lisää

11.11.2022 - 11.11.2022.

Hankinnat

Vastuullisuus julkisissa hankinnoissa

Lue lisää

29.11.2022 - 29.11.2022.

Taloushallinto

Moderni sisäinen valvonta ja riskienhallinta II

Lue lisää

18.01.2023 - 31.05.2024.

Tiedon- ja asiakirjanhallinta

Liiketoiminnan ammattitutkinto tiedon- ja asiakirjahallinnan tehtävissä toimiville 2023

Lue lisää

08.12.2022 - 08.12.2022.

Hankinnat

Hankinta-asiakirjojen julkisuus

Lue lisää

Ajankohtaista

Referenssit

Oikeusministeriön kehityshankkeeseen lisätehoja eOppivan asiantuntijuudella

HAUS kehittämiskeskuksen ylläpitämä ja valtiovarainministeriön rahoittama eOppiva on digitaalisen oppimisen ympäristö kaikille valtion työntekijöille ja virkamiehille. Oikeusministeriön HILDA-hankkeessa eOppiva-ympäristöä on hyödynnetty oppimisen apuvälineenä vuodesta 2020.

Lue lisää
Blogi

Johdon jaksaminen - Yksin ja ilman suuntaviivoja

Johdon jaksaminen ja siitä huolehtiminen on yhtä tärkeää kuin muun organisaation, mutta kuormitustekijät ovat erilaisia.

Lue lisää
Blogi

Valtion rahoitus - tarjolla kolme tietopakettia rahoitusmuodoista

Valtion rahoitus jaetaan kolmeen rahoitusmuotoon: budjettirahoitukseen, maksulliseen toimintaan ja yhteisrahoitteiseen toimintaan. Me HAUSissa järjestämme tänä vuonna kolme toiminnan rahoitusta käsittelevää koulutusta.

Lue lisää
Blogi

HAUS Euroopan unionin ehdokasmaiden demokraattisen kehityksen tukena  

Lue lisää