Sisältöön sitemap

22.09.2022 - 18.01.2023.

Työelämävalmiudet
Nainen lehtiö sylissä ja toinen nainen vilkuttaa

Asiakkuusosaamisen valmennusohjelma – menetelmiä asiakaslähtöisyyteen

Lue lisää

20.09.2022 - 04.10.2022.

Palvelumuotoilu

Osaamisen monimuotoisuus yhteiskehittämisen fasilitoinnissa (webinaarisarja)

Lue lisää

13.09.2022 - 29.09.2022.

Hankinnat

Julkiset hankinnat haltuun (peruskurssi)

Lue lisää

21.09.2022 - 13.12.2022.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu valtiolla

Lue lisää

20.09.2022 - 20.09.2022.

Taloushallinto

Valtion kirjanpidon perusteet II

Lue lisää

27.09.2022 - 27.09.2022.

Taloushallinto

Yhteisrahoitteisen toiminnan perusteet

Lue lisää

03.10.2022 - 03.10.2022.

Hankinnat

Onnistunut markkinakartoitus käytännössä

Lue lisää

Ajankohtaista

Referenssit

Oikeusministeriön kehityshankkeeseen lisätehoja eOppivan asiantuntijuudella

HAUS kehittämiskeskuksen ylläpitämä ja valtiovarainministeriön rahoittama eOppiva on digitaalisen oppimisen ympäristö kaikille valtion työntekijöille ja virkamiehille. Oikeusministeriön HILDA-hankkeessa eOppiva-ympäristöä on hyödynnetty oppimisen apuvälineenä vuodesta 2020.

Lue lisää
Blogi

Johdon jaksaminen - Yksin ja ilman suuntaviivoja

Johdon jaksaminen ja siitä huolehtiminen on yhtä tärkeää kuin muun organisaation, mutta kuormitustekijät ovat erilaisia.

Lue lisää
Blogi

Valtion rahoitus - tarjolla kolme tietopakettia rahoitusmuodoista

Valtion rahoitus jaetaan kolmeen rahoitusmuotoon: budjettirahoitukseen, maksulliseen toimintaan ja yhteisrahoitteiseen toimintaan. Me HAUSissa järjestämme tänä vuonna kolme toiminnan rahoitusta käsittelevää koulutusta.

Lue lisää
Blogi

HAUS Euroopan unionin ehdokasmaiden demokraattisen kehityksen tukena  

Lue lisää