Sisältöön sitemap

Osaamisen johtaminen ja kehittäminen

Jatkuva muutos, nopeatahtisuus ja uudistumiskyky asettavat vaatimuksia myös valtionhallinnon organisaatiolle. Miten pysyä mukana, kun toimintaympäristö muuttuu, ja samalla huolehtia organisaation perustehtävän toteutumisesta? Entä miten varmistetaan se, että organisaatiossa on oikeaa osaamista nyt ja tulevaisuudessa? Yksi keskeinen tekijä on panostaa organisaation osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen. Osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen panostaminen vaikuttavat myönteisesti myös työnantajakuvaan ja työntekijäkokemukseen, ja molemmilla on merkitystä, kun yritetään houkutella osaavaa henkilöstä ja sitouttaa jo olemassa olevaa. 

Tässä koulutuksessa osaamisen johtamista ja kehittämistä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Yhtäältä osaamisen johtaminen ja kehittäminen nähdään strategisena tekemisenä, jossa olennaista on tunnistaa strategisesti merkittävät osaamiset. Toisaalta osaamisen johtaminen toimintakulttuurinen kysymys: miten luodaan ja ylläpidetään oppimista tukevaa kulttuuria. Lisäksi olennaista on pohtia, millaisin keinoin osaamista kehitetään ja miten oppimista tuetaan käytännössä. 

Koulutus koostuu kolmesta puolen päivän mittaisesta etänä toteutettavasta kokonaisuudesta 

Strateginen osaamisen johtaminen (4.4. klo 9-12) 
Osaamisen kehittämisen keinot (25.4. klo 9-12) 
Oppimisen tukeminen työpaikalla valmentavalla otteella (15.5. klo 9-12) 
 
Suositeltavaa on osallistua kaikkiin kolmeen osaan, mutta osallistuminen yhteen tai kahteen on myös mahdollista. Koulutus on suunnattu henkilöstön kehittämiseen liittyviä tehtäviä tekeville sekä henkilöstöjohtamisen parissa työskenteleville asiantuntijoille, HR ja HRD päälliköille sekä johtajille.  

Koulutustilaisuudet koostuvat alustuksista ja yhteisestä työskentelystä. Koska kehittämistä tehdään yhdessä, ota mukaan myös kollegasi! Mikäli organisaatiostasi on tulossa osallistujia kolme tai enemmän, kysy tarjous Leenalta!  

Koulutusalue:

Henkilöstöhallinto & HRD

Koulutustapa:

Etäkoulutus

Kesto:

Osa I: 4.4.24 klo 9-12, osa II: 25.4.24 klo 9-12 ja osa III: 15.5.24 klo 9-12

Alkaa:

4.4.2024 9.00

Päättyy:

4.4.2024 12.00

Ilmoittaudu:

1.4.2024 23.00 mennessä

Hinta:

Koko koulutus 790 e + alv. 24 %
Yhden koulutustilaisuuden hinta 390 e + alv. 24 %
Kahden koulutustilaisuuden 590 e + alv. 24 %

Ilmoittaudu nyt

Koulutus koostuu kolmesta puolen päivän mittaisesta etänä toteutettavasta kokonaisuudesta 

Osa 1, 4.4. klo 9-12: strateginen osaamisen johtaminen 

Organisaation strategia osaamisen johtamisen ja kehittämisen lähtökohtana 
Strategisten osaamisten, kyvykkyyksien ja kompetenssien määrittely ja tunnistaminen 
Oppimista ja motivoitumista tukevan kulttuurin luominen 
Osaamisen kehittäminen ja johtaminen osana johtamista 
 
Osa 2: 25.4. klo 9-12 osaamisen kehittämisen keinot 

Koulutuksen sisältö:  

Osaamisen kehittämisen yhteys organisaation strategiaan 
Osaamisen kehittäminen organisaatio-, tiimi ja yksilötasoilla 
Osaamisen kehittämisen keinot ja esimerkkejä valtionhallinnosta 
Koulutukset ja valmennukset 
Työssä oppiminen 
Työnkierto 
Mentorointi 
Coaching 
 
Osa 3: 15.5. klo 9-12 oppimisen tukeminen työpaikalla valmentavalla otteella 

Valmentava johtamisote – miten sitä voi hyödyntää osaamisen johtamisessa ja kehittämisessä? 
Itse- ja yhdessäohjautuvuuden merkitys osaamisen kehittämisessä 
Kehitys- ja osaamiskeskustelut valmentavalla otteella  
Valmentavan keskustelun malli tiimin-/ työyhteisön osaamisen kehittämiseen