Sisältöön sitemap

Neuvottelumenettely käytännössä (julkiset hankinnat)

Koulutuksen esittely

Koulutuskokonaisuus järjestetään etäyhteydellä (Teams) to 27.10. klo 9-12 ja ma 31.10. klo 9-12.

Neuvottelumenettely käytännössä -koulutuksessa osallistujat perehdytetään julkisten hankintojen neuvottelumenettelyn läpivientiin käytännönläheisesti. Kaksiosainen webinaarisarja antaa hyvät perusvalmiudet neuvottelumenettelyn käytännön toteuttamiseen hankintasäännösten mukaisesti.

Olisi hyvä, jos sinulla on julkisten hankintojen perusasiat hallussa. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle neuvottelumenettelyn hyödyistä ja edellytyksistä, valmistautumisen merkityksestä ja tarvittavista asiakirjoista. Webinaarisarjan aikana perehdytään myös siihen, mitä neuvotteluissa tapahtuu, mitä asioita on hyvä ottaa huomioon ja mistä esimerkiksi ei saa keskustella. Kurssin aikana käydään läpi myös se, miten menettely viedään loppuun.

Kouluttajalla on innostunut ote ja osallistujia kannustetaan kysymään ja keskustelemaan aktiivisesti. Kummallekin webinaaripäivälle on luvassa myös mukavia pienryhmätehtäviä sekä aikaa kysymyksille ja keskusteluille.

Kesto:

2x 3 tuntia

Alkaa:

27.10.2022 09.00

Päättyy:

31.10.2022 12.00

Koulutuspaikka:

Etänä Teamsillä

Hinta:

590 € + alv 24 %

Koulutus toteutetaan etänä Teamsin välityksellä.

Hinta sisältää koulutusmateriaalin digitaalisessa muodossa.

Ilmoittaudu nyt

Lataa koulutusohjelma:

Koulutuksessa käydään läpi neuvottelumenettelyn läpivienti alusta loppuun sekä tärkeimmät erityistilanteet.

27.10. klo 9-12
Ensimmäinen osa (3 h):
Hankintalain raamit neuvottelumenettelylle
• Miksi neuvottelisin eli mitä hyötyä keskustelusta on?
• Edellytykset neuvottelumenettelyn käytölle
• Neuvottelumenettely vs. kilpailullinen neuvottelumenettely
• Menettelyn ja asiakirjojen julkisuus

Neuvottelumenettelyn valmistelevat toimet käytännössä
• Valmistelulla pääsee pitkälle – aseta kirkas tavoite
• Mitä asiakirjoja tarvitaan? Miten laadin ne?
• Soveltuvuusvaatimukset käytännön esimerkein

Kysymyksiä ja keskustelua

31.10. klo 9-12
Toinen osa (3 h):
Neuvottelut – mitä niissä tapahtuu?
• Mitä neuvotteluissa tapahtuu?
o Esimerkki neuvottelujen rakenteesta ja keskusteltavista asioista
o Mistä asioista ei saa neuvotella?
o Asenne ratkaisee! – miten saan sen kohdilleen?
• Tasapuolisen kohtelun turvaaminen

Neuvotteluiden jälkeinen aika – miten menettely viedään loppuun?
• Mitä neuvotteluiden jälkeen tapahtuu?
• Lopullisen tarjouspyynnön hiominen
• Miten hyödynnän neuvotteluissa saatua tietoa?
• Lopulliset tarjoukset saapuvat – siirtymä sopimuskaudelle

Case-esimerkkejä neuvottelumenettelyistä
Kysymyksiä ja keskustelua

Kysy lisätietoja