Sisältöön sitemap

Näkökulmia ihmiskeskeisyyteen, -valmennus ihmiskeskeisten palveluiden suunnittelun ja toteutuksen tueksi

Koulutuksen esittely

Miten julkisia palveluita suunnitellaan ja toteutetaan ihmiskeskeisesti?

Valmennusohjelma antaa valmiuksia ja työkaluja ihmiskeskeisyyden toteuttamiseksi niin julkisen hallinnon palveluiden suunnittelussa, hankkimisessa, toteutuksessa kuin kehittämistyössä. Valmennuksessa käsitellään ihmiskeskeisyyttä ja julkisen hallinnon uudistamista sekä teoreettisesti että käytännönläheisten esimerkkien ja tiimeissä toteutettavan kehittämistehtävän avulla.

Alkaa:

14.11.2022 09.00

Päättyy:

09.02.2023 16.00

Koulutuspaikka:

Hinta:

2250 € + alv 24 %

Ilmoittaudu nyt

Lataa koulutusohjelma:

Aloitusjakso (Helsinki): Ihmiskeskeisyys ja julkisen hallinnon uudistaminen​; julkisen hallinnon strategia, ihmiskeskeinen toiminnan muutos ja AuroraAI​ sekä kehittämistehtävien esittely ja tiimien muodostaminen​.

1. etävalmennuspäivä: ihmiskeskeisten palveluiden suunnittelu ja ihmis-keskeisyyden periaatteet omassa työssä​; palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen keinot, empatia ja kohtaamiset​.

2. etävalmennuspäivä: ihmiskeskeisyyden toteutus ​
ja vaikutukset julkisen hallinnon palveluihin​; case-esimerkit virastoista, vaikuttavuus ja ihmiskeskeiset hankinnat​.

Päätösjakso (Helsinki): ihmiskeskeisesti eteenpäin​; tiimien kehittämistehtävien esitykset ja käsittely​; loppureflektio: miten ihmiskeskeisyyttä on viety ja voidaan viedä eteenpäin?​

Kysy lisätietoja

Kaksi ihmistä tervehtii

Valmennuksen esittely

Tutustu Näkökulmia ihmiskeskeisyyteen -valmennukseen esitteestä.

Avaa PDF