Sisältöön sitemap

Muutoksessa mukana – resilientti mieli työssä

Työelämässä tapahtuvat muutokset voivat kuormittaa mieltä, mutta muutosjoustavuutta eli resilienssitaitoja vahvistamalla voidaan vaikuttaa kokemukseen muutoksesta, vähentää työn kuormitusta ja vahvistaa voimavaroja. Resilienssitaitoihin panostamalla organisaatiossa tapahtuvat muutokset voivat olla yhä yhtenäisemmän, eteenpäin katsovan ja ratkaisukeskeisen työyhteisön alkusysäys. Resilienssin vahvistaminen tieteellisen ymmärryksen sekä työkalujen kautta auttaa työyhteisöä toimimaan yhdessä muutoksien keskellä ja kulkemaan niiden läpi.

Tervetuloa MIELI ry:n Työelämän mielenterveystiimin ja HAUS Kehittämiskeskus Oy:n yhdessä toteuttamaan koulutukseen!

Koulutusalue:

Työhyvinvointi

Koulutustapa:

Etäkoulutus

Kesto:

2 tuntia

Alkaa:

19.3.2024 9.00

Päättyy:

19.3.2024 11.00

Ilmoittaudu:

12.3.2024 14.00 mennessä

Hinta:

245 e + alv. 24 %

Ilmoittaudu nyt

Koulutuksen teemat:

  • Työelämän suuret ja pienet muutokset haastavat mieltä
  • Muutosjoustava mieli työelämätaitona
    • Miksi tarvitsemme muutosjoustavaa mieltä työssä
    • Mitä on muutosjoustavuus (resilienssi)
    • Mihin voin vaikuttaa: miten vahvistaa muutosjoustavuutta työssä

Koulutuksen työskentelytavat
Koulutuksen aikana työskennellään yhdessä teemojen äärellä. Koulutus on osallistujalähtöinen ja vuorovaikutteinen, jossa käsiteltyjä teemoja sovelletaan osallistujien työn arkeen siten, että koulutuksessa opittua ja oivallettua voidaan hyödyntää työssä mielenterveyttä ja työhyvinvointia edistäen.

Koulutuksen aikana pääset tekemään resilienssitestin ja harjoittelemaan, mihin työn kuormitustekijöihin voit soveltaa muutosjoustavuutta. Koulutuksessa työskennellään myös pienryhmissä. Kaikki tehtävät ovat sellaisia, mihin jokaisen on helppo osallistua kevyesti.

Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena 19.3.2024 klo 9 – 11. Käytettävä koulutusalusta on Teams.

Kysy lisätietoja