Sisältöön sitemap

Muutoksessa elämisen taidot yksilölle

Maailma ympärillämme muuttuu yhä nopeampaa tahtia, minkä vuoksi muutoksessa elämisen taidot näyttelevät yhä suurempaa roolia arjen jaksamisen ja aikaansaamisen tukena. Omaa muutoskyvykkyyttään on mahdollista ja kannattavaa kehittää.

Tavoite

Koulutuksen avulla opit ymmärtämään miten mieli kuormittuu muutostilanteessa, ja mitkä ovat toimivia tapoja mielen rauhoittamiseen. Lisäksi saat konkreettisia työkaluja, joiden avulla voit kehittää omaa muutoskyvykkyyttä eli resilienssiä. Tavoitteena on antaa menetelmiä siihen, että aktiivinen toimijuus säilyisi myös haastavassa tilanteessa.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu kenelle tahansa, jolla on haasteita muutoksen keskellä toimimisessa. Koulutuksessa esitellyt menetelmät toimivat sekä yksilö- että tiimitasolla, eli koulutuksesta on hyötyä niin asiantuntija- kuin myös esihenkilötason toimijoille.

Vaativuustaso

Taso 2: Yleisluontoisempaa tietoa ja helposti sisäistettävä sisältö. Perustutkinnon ylläpitoon ja ammattitaidon kehittämiseen.

Koulutuksen sisältö

  • Auttaa osallistujia ymmärtämään miten mielen kuormitus muodostuu muutostilanteessa ja miten se haastaa jaksamista
  • Antaa työkaluja ja menetelmiä oman mielen rauhoittamiseen sekä arjen ja kiireen hallintaan
  • Avata sitä mitä resilienssillä eli muutoskyvykkyydellä tarkoitetaan ja miten tätä kykyä voi vahvistaa yksilö- ja organisaatio tasolla.

Avainsanat

muutoksessa eläminen, mielen rauhoittaminen, resilienssi, aikaansaaminen, työssä jaksaminen

Kouluttajakuvaus

Reima Launonen (VTM) on vuorovaikutuksen, aktiivisen työhyvinvoinnin, motivaation ja muutoksessa elämisen asiantuntija. Hänen valmennuksensa perustuvat tieteellisen tiedon ja konkreettisten esimerkkien sujuvaan yhdistämiseen. Reiman tavoitteena on välittää tietoa eteenpäin niin, että se helposti kytkettävissä jokapäiväiseen työhön.

Reima haluaa luoda suomalaisesta työelämästä paikan, jossa yksilöt kokevat työssään vahvaa merkityksen tunnetta, joka näkyy aktiivisena toimintana oman työn tekemisessä ja kehittämisessä.

koulutus image

Koulutusalue:

Työelämätaidot

Kesto:

1,5 tuntia

Päivämäärät:

19.4.2023 klo 9.00-10.30

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

290 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen