Sisältöön sitemap

Mieli, aivot ja oppiminen

Miksi muisti ei ole kovalevy? Miten edes opimme? Oppiiko vanha koira uusia asioita? Miten voimme tukea oppimista? Tässä koulutuksessa käymme läpi mielen toiminnan salat, muistin peruspiirteet ja oppimisen tukemisen. Koulutuksessa annetaan vinkkejä oppimistekniikoista sekä tietoisesta harjoittelusta.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ajattelusta, muistin toiminnasta ja oppimisen tukemisesta sekä tarjota näitä tukevia harjoitteita. Koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin, miten muistisi toimii ja kykenet valitsemaan sinulle sopivat oppimistekniikat.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu kaikille oppimisen motoriikasta kiinnostuneille. Osallistuja voi olla yksilö tai esihenkilö.

Vaativuustaso

Taso 1: Perustaso – Osallistujalta ei vaadita aiempaa tietoa aiheesta.

Koulutuksen sisältö

Mieli, aivot ja oppiminen

  • Mielen kaksoisprosessointi eli intuitiivinen ja analyyttinen ajattelu
  • Muistin peruspiirteet ja työmuistin rajallisuus
  • Lahjakkuus ja tietoinen harjoittelu
  • Oppimistekniikat ja oppimisen tukeminen
  • Oppimisen mahdollistajista ja estäjistä

Avainsanat

ajattelu, muisti, oppiminen

Kouluttajakuvaus

Niina Hinkkanen (KM, aikuispedagogi) on työelämän kehittäjä ja valmentaja, joka uskoo oppimisen ja kommunikaation voimaan. Niina tutkailee maailmaa ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden risteyksestä, ja hän haluaa rakentaa työelämää, jossa ihmisillä on tilaa olla kokonaisia itsejään. Organisaatioissa tämä tarkoittaa toimivan vuorovaikutuksen ja luottamuksen rakentamista sekä tilaa oppimiselle, sisäiselle motivaatiolle ja teeskentelemättömyydelle. Niina on kerryttänyt kokemusta fasilitoinnin ja viestinnän saralla eri sektoreilla aina valtionhallinnosta konsulttitoimistoihin. Hänessä lämmin persoona yhdistyy analyyttiseen tekemiseen ja kykyyn kyseenalaistaa.

koulutus image

Koulutusalue:

Työelämätaidot

Kesto:

1,5 tuntia

Päivämäärät:

10.5.2023 klo 14.00-15.30

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

290 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen