Sisältöön sitemap

Menestyksen paradoksi – miten onnistua asiakastyössä?

Asiakastyössä onnistuminen vaatii systemaattista työtä. Menestyvään asiakastyöhön liittyy kuitenkin aina myös epäonnistumisen riski. Menestykseen liittyy myös monia organisaatio tai toimialakohtaisia paradokseja. Paradokseja ja niiden tunnistamista pidetään yhtenä merkittävänä suoriutumista ennustavana tekijänä. Tiedätkö oma organisaatiosi paradoksit?

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa vinkkejä asiakastyöhön liittyen

 • Mitä menestyksen paradoksilla tarkoitetaan?
 • Miten voimme tunnistaa niitä?
 • Miten voimme elää tunnistettujen paradoksien kanssa?
 • Miten voimme niitä johtaa ja varmistaa näin tulokset?

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jos haluat

 • johtaa organisaatiotasi menestymään,
 • auttaa työntekijöitäsi onnistumaan asiakastyössä,
 • ymmärtää syvällisemmin asiakastyön menestyksen taustalla olevia kysymyksiä tai
 • vinkkejä epäonnistumisten käsittelyyn organisaatioissasi.

Vaativuustaso

Taso 3: Kapeat ja syventävät aihealueet, jonkin verran erityiskysymyksiä.

Koulutuksen sisältö

Menestyksen paradoksi – Miten onnistua asiakastyössä?

 • Mitä tarkoitetaan paradoksilla ja miten ne vaikuttavat?
 • Miten tunnistetaan paradokseja omassa organisaatiossa?
 • Paradoksien johtaminen tulevaisuuden organisaation kilpailuetu

Avainsanat

paradoksien johtaminen, paradoksit, menestys, onnistuminen, epäonnistuminen, asiakkuuksien johtaminen, asiakastyö

Kouluttajakuvaus

Henna Väätäinen on oikeustieteen maisteri ja varatuomari. Henna tutkii viimeistelyvaiheessa olevassa väitöskirjatutkimuksessaan onnistumishakuisen organisaation johtamista ja sosiaalista pääomaa siellä. Työurallaan Henna on toiminut mm. kehitysjohtajana, liiketoimintajohtajana ja kaupungin lakimiehenä. Henna on strategisen ajattelun ammattilainen, joka on työurallaan luonut kestävää johtamista, kasvua ja hyvinvointia. Strategisen työskentelyn, yritysten valmentamisen ja organisaation sisäisen kehittämisen kokemusta on kertynyt yli 20 vuoden ajalta. Hänen vahvuutenansa on kyky kuunnella, suunnitella ja johtaa muutosprosesseja hyödyntäen kouluttamista ja valmentavia metodeja. Kouluttajana Henna saa kiitosta käytännönläheisestä lähestymistavastaan.

koulutus image

Koulutusalue:

Työelämätaidot

Kesto:

2 tuntia

Päivämäärät:

12.10.2023 klo 14-16

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

290 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen