Sisältöön sitemap

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, henkilöstöhallinnon osaamisala

Koulutuksessa tilaa

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto on Suomen koulutusjärjestelmän hyväksymä virallinen tutkinto. Tutkinnon suorittaneella on osaamista toimia vaativissa asiantuntija- tai esimiestehtävissä. Hänellä on hyvä osaaminen omasta vastuualueestaan ja hän verkostoituu ammatillisesti. Hänellä on viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sekä tehtävissä tarvittavaa kielitaitoa. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hän seuraa liiketoiminnan kehittymistä ja kehittää vastuualueensa ydintoimintaa ja toimintaprosesseja sekä omaa osaamistaan. 

Henkilöstöhallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista erilaisiin henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyviin tehtäviin sekä palvelusuhdeasioiden hoitamiseen. Hän osaa toimia esimiesten tukena ja asiantuntijana henkilöstöasioissa. Tutkinto koostuu kolmesta tutkinnonosasta ja tutkinnon perusteista voit lukea lisää OPH:n ePerusteet -sivuilta.

Tutkinto-opiskelu on opiskelijalle maksutonta ja tapahtuu oppisopimusopiskeluna. Opiskelu alkaa yhteisellä orientaatiotilaisuudella 23.1.2024 (HAUS, Yliopistonkatu 5 C, Helsinki).

Koulutusalue:

Henkilöstöhallinto & HRD

Koulutustapa:

Hybridi

Alkaa:

15.1.2024 0.00

Päättyy:

30.6.2025 0.00

Ilmoittaudu:

8.12.2023 0.00 mennessä

Hinta:

Tutkintokoulutus on maksutonta.

Ilmoittaudu nyt

HAUSissa suoritettava tutkino rakentuu kolmesta tutkinnonosasta:

 • Kaikille yhteinen tutkinnonosa: Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen
 • Toinen tutkinnonosa:Henkilöstötyö TAI Henkilöstön osaamisen kehittäminen
 • Kolmas tutkinnonosa: 
  • Henkilöstötyö
  • Henkilöstön osaamisen kehittäminen
  • Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
  • Hankintojen suunnittelu ja toteutus
  • Työsuojelun ja työhyvinvoinnin kehittäminen

Tutkintoon kuuluu kaikille opiskelijoille yhteisiä opintopäiviä ja tutkinnonosakohtaisia koulutuspäiviä.

Kysy lisätietoja