Sisältöön sitemap

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto – henkilöstöhallinnon osaamisala 2022-2023

Koulutuksen esittely

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon henkilöstöhallinnon osaamisala on tarkoitettu henkilöstötyön asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille. Tutkinto on Opetushallituksen hyväksymä virallinen Suomen koulutusjärjestelmän mukainen erikoisammattitutkinto. Tutkinto suoritetaan näytöillä eli tutkintosuorituksilla, jotka liittyvät omiin työtehtäviin ja oman työpaikan henkilöstötyön kehittämiseen. Lisäksi HAUS järjestää tutkintokoulutusta, joka on räätälöity erityisesti valtionhallinnon henkilöstöammattilaisille sopivaksi.

Tutkinnon suorittaminen perustuu ensisiajisesti työssäoppimiseen. Työssäoppimisen tehtävät sekä tutkintokoulutukseen osallistumisen tarve kartoitetaan jokaisen opiskelijan kohdalla henkilökohtaisesti yhdessä osallistujan esihenkilön ja työpaikkaohjaajan kanssa. Opiskelet lisää vain siltä osin kuin tutkinnon perusteissa vaadittava ammattitaito ei vielä ole hallussa. Järjestämme tutkinnon ja siihen valmistavan koulutuksen oppisopimuskoulutuksena. Tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on 1,5 vuotta, mutta sen voi suorittaa myös nopeammassa aikataulussa.

Kesto:

1½ vuotta

Alkaa:

01.09.2022 09.00

Päättyy:

02.12.2023 16.00

Koulutuspaikka:

Hinta:

Ilmoittaudu nyt

Lataa koulutusohjelma:

Tutkinto koostuu kolmesta vaiheesta: 1) hakeutumisvaihe, jolloin varmistetaan tutkinnon soveltuvuus tutkintoon hakevalle 2) työssäoppimisen ja tutkintokoulutuksen vaihe sekä 3) arviointivaihe, jolloin osallistuja osoittaa osaamisensa työpaikalla tehtävissä arvioinneissa. Tutkinto päättyy arviointikokoukseen, jossa oppilaitoksen nimeämä edustaja tarkistaa ja hyväksyy työpaikalla suoritetut näytöt. Jos näytöt eivät riitä, opiskelijaa pyydetään täydentämään niitä.

Jokainen suorittaa tutkintoa yksilölliseen tahtiin. Sitä varten jokaiselle osallistujalle tehdään oma henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Valmistava koulutus käsittää tutkinnon perusteiden mukaisen koulutuksen. Tutustu lähemmin tutkinnon perusteisiin sekä esitteeseen tutkinnosta.

Kysy lisätietoja