Sisältöön sitemap

Liiketoiminnan ammattitutkinto tiedon- ja asiakirjahallinnan tehtävissä toimiville 2023

Koulutuksen esittely

Ammattitutkinto suoritetaan näytöillä ja se rakentuu kolmesta tutkinnonosasta, joista Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen ja Tiedonohjauksen ja sähköisten asiakirjojen hallinta ovat kaikille yhteisiä.

Valinnaiseksi tutkinnonosaksi voit työtehtävien mukaan valita yhden seuraavista: Analogisen aineiston hallinta, Tiedonohjaussuunnitelman laadinta, Perehdyttäminen ja työnopastaminen tai Projektinhallinta.

Kesto:

Tutkinnon suorittaminen kestää aikaisemmasta osaamisesta riippuen ½ - 2 vuotta.

Alkaa:

18.01.2023 09.00

Päättyy:

31.05.2024 16.00

Koulutuspaikka:

HELSINKI

HAUS kehittämiskeskus Oy

Hinta:

Ilmoittaudu nyt

Lataa koulutusohjelma:

Tutkintokoulutus sekä työssä oppiminen henkilökohtaistetaan jokaiselle, jolloin jo olemassa oleva osaamisen otetaan huomioon. Tutkintokoulutuksen lähiopetuspäiviä on maksimissaan 12. Tutkinto suoritetaan näytöillä; jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi.

Lähiopetus tapahtuu HAUS kehittämiskeskuksen tiloissa Helsingissä. Opiskelun kesto ja annettava opetus on mitoitettu niin, että tutkinto on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Opintoihin sisältyy lähipäivien lisäksi työssä oppimista, verkko-opintoja, oman työpaikan tai muiden työympäristöjen hyödyntämistä ammattitaidon kehittämisessä.

Kysy lisätietoja