Sisältöön sitemap

Lainvalmistelun perusteet

Koulutuksen esittely

Valmistellaanko teidän virastossa lainsäädäntöprosesseja? Oletko mukana lainvalmistelutyöryhmissä? Toimitko asiantuntijaroolissa kuultavana tai lausuntojen antajana? Tämä tehokas kahden päivän koulutus perehdyttää sinut lainvalmistelun perusteisiin. Lisäksi pääset kuulemaan todella mielenkiintoisia tuloksia Sitran lainsäädäntöprosesseja koskevasta tutkimushankkeesta, -vai miltä kuulostaa prosessilouhinta tai demokratian edellyttämät osallistumismahdollisuudet? Tule mukaan keskustelemaan ja oppimaan yhdessä.

Lainvalmistelu on poikkihallinnollista yhteistyötä, jossa valmisteluprosessin eri vaiheissa valmistelutyöhön osallistuu asiantuntijoita eri organisaatioista. Lainvalmisteluprosessi ei ole vain pykälien kirjoittamista, vaan hyvä lainvalmistelu perustuu myös eri tahojen kuulemiseen lain vaikutusten arvioimiseksi.

Kesto:

2 päivää

Alkaa:

17.11.2022 09.00

Päättyy:

18.11.2022 16.00

Koulutuspaikka:

HAUS + etätoteutus: hybridin lähitoteutuksen ehtona on min. 10 paikan päälle ilmoittautunutta

Hinta:

1100 € + alv 24 %

Ilmoittaudu nyt

Lataa koulutusohjelma:

Koulutuksessa tutustutaan lainvalmisteluprosessiin ja siihen kuinka mm. perustuslaki ja hallinnon yleislait on otettava huomioon lainsäädäntötyössä. Koulutuksessa perehdytään myös erilaisiin kuulemiskäytänteisiin ja vaikutusten arviointiin säädösvalmistelussa. Lisäksi saadaan ohjeita, vinkkejä ja työkaluja virastojen määräysten ja lausuntojen kirjoittamiseen ja puheenvuorojen rakentamiseen. Koulutuksen aikana saadaan tietoa myös eduskunnan valiokunnan tehtävistä ja kuulemiskäytänteistä.
Pääasialliset teemat ovat seuraavat:
-Johdatus lainvalmisteluun
-Perustuslaki ja perusoikeudet säädösvalmistelussa
-Hallinnon yleislait
-Muutoksenhaku hallintoasioissa
-Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle
-Kuulemiskäytännöt lainvalmistelussa
-Taloudellisten ja viranomaisvaikutusten arviointi
-Virastojen määräysten laatiminen
-Miten kirjoitan hyvän lainvalmistelua tukevan lausunnon
-Kuultavana eduskunnassa
-Lainsäädäntöprosessi kokonaistarkastelussa: mitä voimme oppia Sitran tekemän työn havainnoista?

Kysy lisätietoja