Sisältöön sitemap

Näkökulmia lainsäädäntöprosessien kokonaiskehittämiseen

Koulutuksen esittely

Tiedätkö, mikä on prosessin kypsyystasomalli, entä osaatko hyödyntää dataa lainsäädäntöprosessien eri vaiheissa?
Miten voimme kasvattaa  lainsäädäntöprosesseihin sekä tiedolla johtamiseen liittyvää osaamistamme?
Miten vastaamme hallitusohjelmassa esiin nostettuun tietopohjaiseen päätöksentekoon?
Millaisia keinoja olemme löytäneet uudenlaiseen vuorovaikutukseen perustuvaan kansalaisten osallistumiseen?

Valmennuksen taustalähtökohdat liittyvät SITRAn Kansanvallan peruskorjaus- ja Uudistuva päätöksenteko -projektien havaintoihin sekä lainsäädäntöprosessien eri vaiheisiin liittyviin kysymyksiin.
Tulevassa valmennuksessa pyrimme luomaan yhteistä ymmärrystä lainsäädäntöprosessien eri vaiheista sekä tarjoamaan asiantuntijasparrausta ja konkreettista apua mm. tiedolla johtamiseen osallistujien omiin hankkeisiin liittyen.

Työskentelytapa:
Valmennus rakentuu 2 päivän aloitusjaksosta, välityöskentelystä ja yhden päivän päätösjaksosta.
Ohjelma koostuu asiantuntija-alustuksista, näkökulmapuheenvuoroista, ongelmakeskeisestä bootcamp -työskentelystä, käytännönläheisistä menetelmäharjoituksista, jaksojen väliin sijoittuvasta työskentelystä sekä päätöspäivästä. Valmennusjaksojen välissä työstetään osallistujien omaa, työhön liittyvää projektia mm. prosessidatan tai datan käytön hyödyntämisen osalta tai osallistamisen keinoihin liittyen. SITRA sparraa osallistujia mm. datalla johtamisen näkökulmista.,

Jokainen päivä päättyy fasilitoituun reflektioon, jonka tavoitteena on jakaa työskentelyn aikana syntyneitä oivalluksia ja auttaa osallistujia jäsentämään oppimaansa.

Kesto:

3 päivää

Alkaa:

29.09.2022 09.00

Päättyy:

28.10.2022 16.00

Koulutuspaikka:

Pääkaupunkiseutu: 2 päivän lähijakso pidetään internaattina pääkaupunkiseudulla, välityöskentelyn jälkeinen päätöspäivä pidetään Helsingissä. Koulutuspaikka vahvistetaan myöhemmin.

Hinta:

390 € + alv 24 %

Ilmoittaudu nyt

Lataa koulutusohjelma:

Aloitusjakson teemoina ovat:

29.9.-30.9.2022
– Lainsäädäntöprosessien kokonaiskuvan luominen
– Vuoropuhelu eri toimijoiden kanssa lainsäädäntöprosessien eri tulokulmista sekä kokonaisprosessin johtamisesta
– Yleistä lainsäädäntöprosesseista sekä prosessin kypsyystasomalli
– Menetelmällisen osaamisen kehittäminen lainsäädäntötyön yhteydessä
– Prosessilouhinta ja datan hyötykäyttö (SITRAn havaintojen hyödyntäminen)
– Osallistamisen ja kuulemisen keinot tarkastelun kohteena
– Jatkuva kehittäminen
– Lainsäädäntöprosessin vaiheiden soveltaminen prosessuaaliseen osaamiseen prosessikävelyn keinoin
– Miten voimme edistää hallitusohjelman tavoitetta uusista vuorovaikutuksen keinoista ja osallistamisesta?

Bootcamp -työskentely alkaa: lainsäädäntöprosesseihin liittyvien haasteiden antaminen pienryhmille
Työskentelyä pienryhmissä haasteiden parissa
Bootcamp työskentelyn yhteenveto ja reflektio

Välityöskentely: vaihtoehtoja on 3, joista osallistuja voi valita mielekkäimmän:
1. Prosessilouhinta ja prosessidatan hyötykäyttö: SITRA sparraa tätä työtä välityöskentelyn ajan
2. LEAN -harjoitus: SITRAn ja HAUSin sparrausapu välityöskentelyn ajan
3. Kansalaisten ja eri tahojen osallistumismahdollisuuksien edistäminen: Sitran ja HAUSin sparrausapu välityöskentelyn ajan

3. koulutuspäivä: 28.10.2022
– Välityöskentelyn oppien synteesi: mitä opimme ja voimme viedä arkeen – opit talteen ”ideapakaksi” prosessin eri vaiheisiin liittyen
– Kansainvälisiä näkökulmia lainsäädäntöprosesseihin: Sitran EU –lainsäädäntöprosessin analysoinnin tulokset sekä ennakointi, vaikuttavuus ja osallistaminen
– Miten lainsäädäntöprosessiin liittyvä kokonaiskuva kehittyi?

Kysy lisätietoja