Sisältöön sitemap

Kuormituksen merkkien tunnistaminen

Työssä kuormittuminen ja uupuminen ovat nykyään hyvin yleistä. Kuormituksen merkkejä voi olla vaikea tunnistaa ajoissa, mutta kuin ne tunnistetaan, on helpompi tehdä tarvittavia muutoksia työarkeen.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään, mistä kaikesta saatamme työssä kuormittua ja miten työuupumus kehittyy. Välillä kuormittuneisuuden syyt ovat työssä, välillä yksityiselämässä ja välillä näissä molemmissa. Kurssin aikana hahmotetaan omaan vointiin vaikuttavia asioita niin kuormitustekijöiden kuin voimavarojenkin näkökulmasta. Kurssin aikana puhutaan stressin vaikutuksista ja siitä, mikä on terveellistä ja jopa tarpeellista stressiä ja milloin toisaalta stressi muuttuu haitalliseksi. Tavoitteena on oppia tunnistamaan oma sekä muiden kuormittuneisuus varhaisessa vaiheessa, jolloin tilanteen korjaaminen saattaa olla vielä hyvin helppoa.

Kenelle

Kurssille voi osallistua kuka tahansa, joka on kiinnostunut tunnistamaan omaa kuormittuneisuuttaan paremmin. Kurssi on erityisen hyödyllinen myös esihenkilö- tai HR-roolissa toimiville, joiden työhön kuuluu muiden hyvinvoinnin tukeminen työssä.

Vaativuustaso

Taso 2: Yleisluontoisempaa tietoa ja helposti sisäistettävä sisältö. Perustutkinnon ylläpitoon ja ammattitaidon kehittämiseen.

Koulutuksen sisältö

Mitä stressi tarkoittaa ja miten se vaikuttaa meihin

  • Stressin hyvät ja huonot puolet ja näiden tunnistaminen

Miten työuupumus kehittyy ja onko kaikki uupumus työuupumusta

  • Mitkä asiat meitä kuormittavat työssä ja yksityiselämässä
  • Mistä saamme voimavaroja tasapainottamaan kuormitusta

Mitä kuormituksen merkkejä on ja mistä tunnistan oman tai muiden kuormittumisen

  • Kuinka ottaa kuormittuneisuus puheeksi esimerkiksi tiimiläisen kanssa
  • Millaisia toimenpiteitä voimme tehdä kuormituksen säätelemiseksi

Avainsanat

työkuormitus, työuupumus, kuormitus, voimavarat, työkyky, organisaation kehittäminen, johtaminen

Kouluttajakuvaus

Nykypäivän työelämä sekä yksityiselämässä koetut paineet haastavat henkistä hyvinvointia. Henkisen hyvinvoinnin edistäminen auttaa suojaamaan mielenterveyttämme, jota jatkuva kuormittuminen uhkaa. Organisaatiopsykologi Mari Laari auttaa ymmärtämään kuormitusta ja henkisiä voimavaroja sekä ohjaa löytämään omat voimavarojen lähteet vastavoimaksi kuormitukselle niin organisaatio- kuin yksilötasollakin. Marin koulutuksista lähdetään mieli täynnä oivalluksia ja taskut täynnä käytännön työkaluja, jotka voi ottaa käyttöön saman tien.

koulutus image

Koulutusalue:

Työelämätaidot

Kesto:

2 tuntia

Päivämäärät:

24.10.2023 klo 9-11

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

290 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen