Sisältöön sitemap

Korruptio ja lobbaus: miten suhtautua sidosryhmäyhteistyöhön ja vaikuttamisyrityksiin?

Suomalaisten virkamiesten maine luotettavina ja lahjomattomina on ollut pitkään korkealla tasolla kansainvälisissä vertailuissa. Tutkimukset, kuten myös viimeaikaiset tapaukset, osoittavat kuitenkin, että aina hyvän hallinnon periaatteita ei pystytä noudattamaan siten, että kansalaisten luottamus ei vaarantuisi ja julkisia varoja käytettäisiin oikein ja tehokkaasti.  

Virkamieseettisestä näkökulmasta lahjonnan, epäasiallisen vaikuttamisen ja harmaan talouden rajoja voi olla vaikea tunnistaa.  Myös oikean toimintatavan tunnistaminen voi olla hankalaa – ensisijassa on pystyttävä tunnistamaan ilmiö, ja sen jälkeen on pyrittävä löytämään oikea toimintatapa. 

Koulutusalue:

Hallinto ja juridiikka

Koulutustapa:

Verkossa

Kesto:

½ päivää

Alkaa:

09.10.2023 12.00

Päättyy:

09.10.2023 16.00

Hinta:

390 e + alv. 24 % 

Ilmoittaudu nyt

Koulutusiltapäivän aikana käsittelemme seuraavia teemoja: 

– korruption torjunta Suomessa,  

– lobbauksen eri ilmentymät viranomaistoiminnassa, 

– korruption ja harmaan talouden eri ilmenemismuodot sekä  

– median rooli väärinkäytösten paljastumisten tukena. 

Kysy lisätietoja