Sisältöön sitemap

Kirjanpitoyksikön tilinpäätös ja toimintakertomus

Koulutus tarjoaa kokonaiskuvan kirjanpitoyksikön ja valtion tilinpäätösprosessista – kirjauksista aina hallituksen vuosikertomukseen ja ministeriöiden tilinpäätöskannanottoihin asti. Koulutuksessa käydään läpi tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän toimintakertomuksen sisältö sekä laatimisen periaatteet. Lisäksi kuulet tilinpäätökseen liittyvän uusimman ohjeistuksen ja aikataulut.

Koulutuksen sisällöissä huomioitu Kieku, yhtenäinen talouden toimintamalli sekä työnjako yksiköiden ja Palkeiden välillä.

Koulutusalue:

Taloushallinto

Koulutustapa:

Verkossa

Kesto:

1 päivä

Alkaa:

01.12.2023 9.00

Päättyy:

01.12.2023 16.00

Hinta:

590 e + alv 24 %

Ilmoittaudu nyt

Tilinpäätöksen sisältö 2023
– Ajantasaiset säädökset, määräykset ja ohjeet

Tilinpäätöksen laatiminen
– Tilinpäätösprosessi
– Tilinpäätöksen aikataulut – Valtiokonttori ja Palkeet

Varainhoitovuoden päättäminen
– Oikeaan kirjaamisperusteeseen siirtyminen
– Jaksottaminen ja kohdentaminen
– Omaisuuteen liittyvät kirjaukset
– Tileistä poistot
– Siirtyvät erät
– Tilinpäätösviennit ja tilien päättäminen
– Kirjanpidon täsmäyttäminen Palkeissa

Tilinpäätöslaskelmat ja -liitteet
– Talousarvion toteutumalaskelma
– Tuotto- ja kululaskelma
– Tase
– Tilinpäätöksen liitteet

Tase-erittelyt ja luettelot

Toimintakertomus tilinpäätöksen osana
– Toimintakertomus osana tuloksellisuuden seurantaa ja tulosohjausta
– Toimintakertomukseen liittyvät säädökset, määräykset ja ohjeet
– Toimintakertomuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja toiminnan tuloksellisuutta koskevat analyysit – teoriaa ja käytännön esimerkkejä
– Ministeriöiden tilinpäätöskannanottojen asema ja sisältö sekä Valtiontalouden tarkastusviraston rooli

Valtion tilinpäätös ja hallituksen vuosikertomus
– Valtion tilinpäätöksen sisältö ja valmistelu
– Hallituksen vuosikertomuksen asema, sisältö ja valmistelu

Kysy lisätietoja