Sisältöön sitemap

Keinoja vuorovaikutuksen ja sisäisen viestinnän parantamiseen

Miltä tuntuu nostattava vuorovaikutus työn arjessa? Työ pohjaa yhä enemmän keskinäiselle vuorovaikutukselle - onneksi vuorovaikutustaitoja voi harjoitella läpi työuran. Tässä koulutuksessa opit, miten omaa ja yhteistä vuorovaikutusta voi parantaa työyhteisössä.

Tavoite

Koulutuksen käytyäsi ymmärrät toimivan vuorovaikutuksen merkityksen niin työn sujuvuudelle kuin yhteisöllisyydelle. Opit, mihin omassa ja tiimin vuorovaikutuksessa kannattaa kiinnittää huomiota, ja mitkä ovat vuorovaikutuksen yleisimmät sudenkuopat.  Saat välineitä ja näkökulmia siihen, miten omaa vuorovaikutusta voi vahvistaa ja mitä erityisesti omassa kirjallisessa viestinnässä kannattaa ottaa huomioon.

Kenelle

Koulutuksesta on hyötyä kenelle tahansa, joka omassa työssään viestii ja vuorovaikuttaa omien kollegoiden, asiakkaiden tai sidosryhmien kanssa.

Vaativuustaso

Taso 1: Perustaso

Koulutuksen sisältö

  • Vuorovaikutus ja huipputiimit
  • Toimimattoman vuorovaikutuksen tunnistaminen
  • Etä- ja hybridityön vaikutukset
  • Keinoja oman vuorovaikutuksen vahvistamiseen

Avainsanat

vuorovaikutus, viestintä, etätyö, hybridityö, työelämätaidot

Kouluttajakuvaus

Niina Hinkkanen (KM, aikuispedagogi) on työelämän kehittäjä ja valmentaja, joka uskoo oppimisen ja kommunikaation voimaan. Niina tutkailee maailmaa ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden risteyksestä, ja hän haluaa rakentaa työelämää, jossa ihmisillä on tilaa olla kokonaisia itsejään. Organisaatioissa tämä tarkoittaa toimivan vuorovaikutuksen ja luottamuksen rakentamista sekä tilaa oppimiselle, sisäiselle motivaatiolle ja teeskentelemättömyydelle. Niina on kerryttänyt kokemusta fasilitoinnin ja viestinnän saralla eri sektoreilla aina valtionhallinnosta konsulttitoimistoihin.

koulutus image

Koulutusalue:

Työelämätaidot

Kesto:

1,5 tuntia

Päivämäärät:

21.3.2023 klo 14.00-15.30

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

290 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen