Sisältöön sitemap

Julkiset hankinnat haltuun (peruskurssi) kevät

Julkiset hankinnat haltuun -koulutuksessa osallistujat perehdytetään julkisten hankintojen maailmaan. Kolmiosainen koulutus antaa valmiudet julkisen hankinnan käytännön toteuttamiseen hankintasäännösten mukaisesti.  

Kouluttajat johdattelevat aiheeseen ja kertovat hankintalain lähtökohdista ja periaatteista käytännönläheisesti sekä pienryhmätehtävien avulla. Osallistua voi ilman kattavia lähtötietoja. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle perusasioista: kurssilla käsitellään hankinnan ennakoidun arvon laskeminen, soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimusten asettaminen sekä tarjouspyynnön tekeminen. Koulutuksen aikana perehdytään myös eri hankintamenettelyihin, tarjousten tarkastamiseen ja vertailuun, hankintapäätöksen tekemiseen ja muutoksenhakuun. Osallistujat saavat perustiedot myös pienhankinnoista ja suorahankinnoista. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi Hanselin yhteishankintayksikön edut ja toimintatavat.

Koulutusalue:

Hankinnat

Koulutustapa:

Verkossa

Kesto:

3 x 3 tuntia, koulutuskokonaisuus järjestetään etäyhteydellä (Teams) 5.3., 13.3. ja 21.3. klo 9–12

Alkaa:

05.3.2024 9.00

Päättyy:

21.3.2024 12.00

Hinta:

890 e+ alv 24 %

Ilmoittaudu nyt

Koulutuksessa käydään läpi julkisten hankintojen kilpailuttaminen alusta loppuun sekä tärkeimmät erityistilanteet.

•    Innostu julkisista hankinnoista – miksi se on tärkeää? 

•    Hankintalain lähtökohdat ja periaatteet 

•    Hankinnan toteutus käytännössä 

•    Tarjouspyynnön laatiminen 

•    Tarjousten tarkastus ja vertailu 

•    Hyvän hankintapäätöksen periaatteet 

•    Muutoksenhakumahdollisuudet ja niiden vaikutus 

•    Yhteishankintayksikön edut ja toimintatavat 

Kysy lisätietoja