Sisältöön sitemap

Julkiset hankinnat haltuun (peruskurssi) kevät

Koulutuksessa tilaa

Julkiset hankinnat haltuun -koulutuksessa osallistujat perehdytetään julkisten hankintojen maailmaan. Kolmiosainen koulutus antaa valmiudet julkisen hankinnan käytännön toteuttamiseen hankintasäännösten mukaisesti.  

Kouluttajat johdattelevat aiheeseen ja kertovat hankintalain lähtökohdista ja periaatteista käytännönläheisesti sekä pienryhmätehtävien avulla. Osallistua voi ilman kattavia lähtötietoja. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle perusasioista: kurssilla käsitellään hankinnan ennakoidun arvon laskeminen, soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimusten asettaminen sekä tarjouspyynnön tekeminen. Koulutuksen aikana perehdytään myös eri hankintamenettelyihin, tarjousten tarkastamiseen ja vertailuun, hankintapäätöksen tekemiseen ja muutoksenhakuun. Osallistujat saavat perustiedot myös pienhankinnoista ja suorahankinnoista. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi Hanselin yhteishankintayksikön edut ja toimintatavat. 

Koulutusalue:

Hankinnat

Koulutustapa:

Verkossa

Kesto:

3x3 tuntia, Koulutuskokonaisuus järjestetään etäyhteydellä (Teams) 14.3., 22.3. ja 30.3. klo 9–12

Alkaa:

14.3.2023 9.00

Päättyy:

30.3.2023 12.00

Hinta:

890 e+ 24 % alv

Ilmoittaudu nyt

Koulutuksessa käydään läpi julkisten hankintojen kilpailuttaminen alusta loppuun sekä tärkeimmät erityistilanteet. 

• Innostu julkisista hankinnoista – miksi se on tärkeää? 

• Hankintalain lähtökohdat ja periaatteet 

• Hankinnan toteutus käytännössä 

• Tarjouspyynnön laatiminen 

• Tarjousten tarkastus ja vertailu 

• Hyvän hankintapäätöksen periaatteet 

• Muutoksenhakumahdollisuudet ja niiden vaikutus 

• Yhteishankintayksikön edut ja toimintatavat 

 

1. moduuli tiistai 14.3.2023 Hankintojen lähtökohdat ja hankintamenettelyt
9.00 Tervetuloa Julkiset hankinnat haltuun -koulutukseen Tiina Pitkäaho, HAUS kehittämiskeskus Oy
9.05 Innostu julkisista hankinnoista – miksi se on tärkeää?
Hankintalain lähtökohdat ja periaatteet
Kynnysarvot ja hankinnan arvon määritys
Hankinnan toteutus käytännössä
• Markkinakartoitus apuna hankinnan valmistelussa
• Kilpailutus avoimella menettelyllä
• Kilpailutus neuvottelumenettelyllä – ja miksi se kannattaa?
• Katsaus muihin hankintamenettelyihin
• Miten pienhankinta kilpailutetaan?
• Missä tilanteessa suorahankinta on sallittu?
Kysymyksiä ja keskustelua
Juristi Sanna-Mari Suojanen, Hankintakumppanit
12.00 Koulutus päättyy

2. moduuli keskiviikko 22.3.2023 Tarjouspyynnön tekeminen ja tarjousten käsittely
9.00 Hankintojen kolmivaiheisuus
Tarjouspyynnön laatiminen
• Soveltuvuusvaatimusten asettaminen
• Hankinnan kohteen määrittely
• Valintaperusteen muotoilu
Tarjousten tarkastus ja vertailu
• Tarjousten täsmentäminen
• Poikkeuksellisen alhainen hinta
Kysymyksiä ja keskustelua
Juristi Sanna-Mari Suojanen, Hankintakumppanit
12.00 Koulutus päättyy

3. moduuli torstai 30.3.2023 Hankintapäätöksestä sopimuskaudelle ja yhteishankintayksikön edut ja toimintatavat
9.00 – 10.30 Hyvän hankintapäätöksen periaatteet
Muutoksenhakumahdollisuudet ja niiden vaikutus
• Hankintaoikaisun käsittely käytännössä
• Miksi markkinaoikeutta ei tarvitse pelätä?
Kysymyksiä ja keskustelua
Juristi Sanna-Mari Suojanen, Hankintakumppanit
10.30-10.45 Tauko
10.45-11.55 Yhteishankintayksikön edut ja toimintatavat
Marika Hilke, Hansel Oy
11.55-12.00 Koulutuksen päätös
Tiina Pitkäaho, HAUS kehittämiskeskus Oy
Muutokset mahdollisia/

 

Kysy lisätietoja