Sisältöön sitemap

Jos tiedote ei riitä – muut mediaviestinnän keinot

Mitä muita mediaviestinnän keinoja käyttää kuin tiedotteita? Tässä koulutuksessa paneudutaan niihin mediaviestinnän keinoihin ja välineisiin, joita perinteisen pressitiedotteen lisäksi voidaan käyttää tavoiteltaessa mediahuomiota eli ansaittua näkyvyyttä.

Tavoite

Tavoitteena on laajentaa osallistujan mediaviestinnän osaamista siten, että hän saa toimittajat kiinnostumaan asiastaan muillakin keinoilla kuin pressitiedotteella. Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää, miten toimittajia kannattaa tavoitella esimerkiksi puhelimitse tai somessa, miten pressi-info järjestetään, miten aihe versioidaan mahdollisimman kiinnostavaan muotoon juuri tietylle kohdemedialle ja millaiset omaperäiset ”julkisuustempaukset” vetävät journalistien huomion puoleensa.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu tiedottajille ja muille ammattiviestijöille sekä myös sivutoimisille viestijöille, joiden toimenkuvaan mediaviestintäkin kuuluu. Koulutuksesta on hyötyä myös asiantuntijoille ja johtajille, jotka haluavat itselleen ja tekemisilleen nykyistä laajempaa medianäkyvyyttä.

Vaativuustaso

Taso 2: Edistynyt taso – Yleisluontoisempaa tietoa ja helposti sisäistettävä sisältö. Perustutkinnon ylläpitoon ja ammattitaidonkehittämiseen.

Koulutuksen sisältö

Osa 1. Toimittajien henkilökohtainen kontaktointi

  • Tässä osiossa, miten toimittajia kannattaa tavoitella esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse.

Osa 2. Aiheen versiointi eri kohdemedioille

  • Tässä osiossa kerrotaan, miten yhdestä aiheesta voidaan räätälöidä useita eri juttuaiheita eri medioille huomioiden niiden erityispiirteet.

Osa 3. Tiedotus- ja muut tilaisuudet

  • Tässä osiossa opetellaan järjestämään pressi-info, taustatilaisuus, julkistamistilaisuus tai muu tapahtuma toimittajille.

Osa 4. Sosiaalinen media

  • Tässä osiossa puhutaan siitä, miten eri somekanavia voi hyödyntää mediaviestinnässä.

Osa 5. Yleisönosastot

  • Vanha kunnon yleisönosasto- eli mielipidekirjoitus on nykyään aliarvostettu mediaviestinnän muoto. Tässä osiossa kerrotaan, miten tällä keinolla on mahdollista saada medianäkyvyyttä.

Osa 6. Poikkeukselliset keinot

  • Ansaittua näkyvyyttä voi saada myös monilla luovilla ja poikkeuksellisilla keinoilla. Tällaisia keinoja ovat muun muassa mielenilmaukset, provokatiiviset kannanotot ja hyväntekeväisyys. Tässä osiossa pureudutaan tämäntyyppisiin keinoihin onnistuneiden esimerkkitapausten avulla, pohtien, miksi ne onnistuivat.

Avainsanat

viestintä, PR, tiedottaminen, tiedotus, mediaviestintä, tiedote

Kouluttajakuvaus

Kouluttajana toimii viestinnän asiantuntija, viestintäkouluttaja ja tietokirjailija Jaakko Kilpeläinen. Hän on toiminut kymmenisen vuotta erilaisissa yritys- ja yhteisöviestinnän tehtävissä, muun muassa viisi vuotta Journalistiliiton tiedottajana. Tätä ennen Kilpeläinen työskenteli pitkään toimittajana ja vastaanotti noina vuosina tuhansia eritasoisia tiedotteita.

Työhistoriansa ansiosta Kilpeläinen ymmärtää, millainen tiedote palvelee toimittajaa – ja millainen ei. Tiedotteen laatimiseen ja muihin mediaviestinnän osa-alueisiin valmentaa myös Kilpeläisen tietokirja Ansaittu julkisuus – kaikki olennainen mediaviestinnästä (Alma Talent 2020). Nykyään hän pyörittää mediaviestintään erikoistunutta Näkyy ja Kuuluu -viestintätoimistoa.

koulutus image

Koulutusalue:

Työelämätaidot

Kesto:

2 tuntia

Päivämäärät:

30.3.2023 klo 9-11

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

290 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen