Sisältöön sitemap

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 2022-2023

Koulutuksen esittely

Erikoisammattitutkinto suoritetaan näytöillä ja se rakentuu kolmesta tutkinnonosasta. Kaikille pakollinen osa on Johtajana toimiminen. Sen lisäksi tutkintoon kuuluu kaksi vapaavalintaista osaa, joista jokainen tutkinnon suorittaja valitsee itselleen sopivat. Valinnaiset osat ovat:
Strateginen johtaminen
Projektin johtaminen
Työyhteisön kehittämisen johtaminen
Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
Asiakkuuksien johtaminen
Talouden johtaminen ja
Tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen.

Kesto:

Tutkinnon suorittaminen kestää aikaisemmasta osaamisesta riippuen 1 - 1 ½ vuotta.

Alkaa:

30.08.2022 09.00

Päättyy:

29.12.2023 16.00

Koulutuspaikka:

Hinta:

Ilmoittaudu nyt

Lataa koulutusohjelma:

Tutkintokoulutus ja työssä oppiminen henkilökohtaistetaan jokaiselle, jolloin jo olemassa oleva osaamisen otetaan huomioon. Koulutuksen opetuspäiviä on 10. Tutkinto suoritetaan näytöillä; jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS, tutkinnon suorittamiseksi.

Kysy lisätietoja