Sisältöön sitemap

Johdanto Valtion taloushallintoon

Koulutuksessa tilaa

Johdanto valtion taloushallintoon tarjoaa kokonaiskuvan valtion taloushallinnosta ja sen hoidosta.  Koulutus perehdyttää taloudenhoidon kannalta keskeisiin asioihin ja tarjoaa tiiviin tietopaketin valtion taloudesta.

Koulutusalue:

Taloushallinto

Koulutustapa:

Verkossa

Kesto:

1 päivä

Alkaa:

30.3.2023 9.00

Päättyy:

30.3.2023 15.30

Hinta:

590 e + alv 24 %

Ilmoittaudu nyt

Valtiontalouden ja taloushallinnon rakenne

 • Valtiontalous ja valtion talouden määrittely
 • Budjettitalous ja budjetin ulkopuolinen talous
 • Valtion menot ja tulot

Talouden hoidon reunaehdot

 • Julkisen talouden tasapaino
 • Taloushallinnon keskeiset säädökset, määräykset ja ohjeet

Hallinnon toimijat, roolit ja tehtävät talouden hoidossa

Toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmät, suunnittelu ja seuranta

 • Valtionhallinnon ohjausjärjestelmät
 • Talouden ohjaus ja suunnittelu
 • Talousarvio
 • Tilinpäätös
 • Esimerkki tuloksellisuuden monitulkintaisuudesta

 Kirjanpito ja maksuliike

 • Määrärahat
 • Valtuudet
 • Kirjanpidon rakenne
 • Menojen käsittely ja maksuliike

Laskentatoimen järjestäminen

Maksullinen ja yhteisrahoitteinen toiminta

Tarkastus ja sisäinen valvonta

 • Virastojen sisäisen valvonta ja tarkastus
 • Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastustoiminta

Kysy lisätietoja