Sisältöön sitemap

HR-kumppanivalmennus 2022

Koulutuksen esittely

Seuraava HR-kumppanivalmennus käynnistyy syyskuussa 2022.

Valtion HR-toiminnon murrosvaihe on jatkunut jo yli kymmenen vuotta aina Kieku-hankkeen käynnistymisestä asti. Tuolloin todettiin tarve sekä talous- ja henkilöstöhallinnon toimintatapojen ja -prosessien muutokselle että valtionhallinnon yhtenäiselle tietojärjestelmälle. Sen jälkeen, luonnollisena jatkumona asetetuille tavoitteille, virastoissa suoritettuja tiettyjä tukipalvelutehtäviä on siirretty Palkeiden hoidettaviksi. Siinä määrin, kuin se on mahdollista virastojen ja Palkeiden toiminta ja resursointi huomioiden. Henkilöstöhallinnon operatiiviset tehtävät ovat esimerkki siirretyistä tehtävistä.
Osana muutosta mm. HR:n prosesseissa hyödynnetään yhä laajemmin digitalisaatiota, mikä mm. vapauttaa virastojen HR-asiantuntijoiden ja –johdon aikaa ja mahdollistaa keskittymisen viraston strategista johtamista tukevaan toimintaan. HR on aktiivisemmin mukana mm. johtoryhmätyössä sekä esihenkilöiden ja johtajien arkityön tukena. Tällä on mm. henkilöstön tyytyväisyyttä ja hyvinvointia edistävä vaikutus. Henkilöstöjohtamisen tuki voidaankin nähdä nivoutuvan selkeämmäksi osaksi esihenkilöiden ja johdon päivittäistä työtä.

Valmennuksen ohjelma pohjautuu valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin ja HAUSin yhteistyössä laatimaan runkoon, jonka mukaisesti valmennuksen pilotti toteutettiin syksyllä 2018. Tämän jälkeen sisältöä ja toteutustapaa on päivitetty saadun palautteen perusteella.

Valmennuksen aikana työstetään projektisuunnitelma oman organisaation HR-kumppanimallin käyttöönotosta.

HR-kumppanivalmennuksessa on 7 koko päivän kontaktipäivää. Aloitus- ja päätöspäivät on suunniteltu pidettävän koronatilanteen salliessa lähipäivinä, muut sisällöt Teamsilla. Myös aloitus- ja päätöspäivät tarvittaessa Teamsilla. Kevään 2021 kokemusten perusteella koko HR-kumppanivalmennus onnistuu erittäin hyvin myös etätoteutuksena!

Mukaan voi myös tulla hakemaan ns. uutta vauhtia, jos muutos olisi aikaisemmin jäänyt toteutumatta. Tai mikäli toimit pienemmän viraston ainoana HR-vastuullisena, saat verkostoitumisen, hyvien käytänteiden ja työstön sparrauksesta kollegaorganisaatioiden kanssa todennäköisesti paljon tukea valmennuksen substanssiantien lisäksi. Jos tulet virastosi ainoana edustajana, ole yhteydessä hinnasta.

Lue lisää valmennuksen sisällöstä: https://haus.fi/koulutusohjelmat/hr-kumppani/

Kesto:

7 päivää

Alkaa:

21.09.2022 09.00

Päättyy:

14.03.2023 16.00

Koulutuspaikka:

Helsinki

Teams ja lähitapaamiset

Hinta:

5900 € + alv 24 %

Huom. yhteishinta 2-3 hlön tiimille. Jos tulet virastosi ainoana edustajana, ole yhteydessä hinnasta.

Ilmoittaudu nyt

Lataa koulutusohjelma:

Ennakkowebinaari 21.9. (2 tuntia)
1. jakso: HR:n rooli organisaation toimintaedellytysten varmistajana sekä HR:n rooli osana strategian toteutusta 28.-29.9.
2. jakso: Roolit ja vastuut; työn monipaikkaisuus; strateginen henkilöstösuunnittelu 8.11.
3. jakso: Esimiestyön tukeminen 8.12.
4. jakso: Tiedolla johtaminen ja data-analytiikka työvälineenä 17.1.2023
(tarkentuu pian)
5. jakso: Vaikuttajana muutoksessa 14.2.2023
7. jakso: Jatkuva oppiminen ja projektisuunnitelmien esittely 14.3.2023

Kysy lisätietoja