Sisältöön sitemap

Hankintojen strateginen johtaminen julkishallinnossa

Koulutuksessa tilaa

Suomi on 2020-luvulla eurooppalainen edelläkävijä julkisten hankintojen johtamisessa, osaamisessa, tiedon hyödyntämisessä, innovatiivisuudessa sekä taloudellisessa, ekologisessa ja sosiaalisessa vastuullisuudessa – näin saamme toimivia hankintoja. Hankintojen strateginen johtaminen on yksi Hankinta-Suomen keskeinen tavoite ja siihen pureudumme myös tässä valmennuksessa.

Hankintojen strateginen johtaminen julkishallinnossa 

Hankintojen strateginen johtaminen julkishallinnossa -valmennuksessa käymme läpi hankintojen johtamisen edellytyksiä, esim. strategisen tason linjaukset, vaikuttavuuden mittarit ja johdolle olennainen data. Valmennuksessa syvennytään myös kategoriajohtamiseen, riskienhallinnan keinoihin ja strategiseen toimittajahallintaan.

Valmennuksessa pääset pohtimaan mikä on organisaatiosi hankintojen maturiteetti nyt ja tulevaisuudessa ja saat ajatuksia siitä, mille painopistealueelle tulisi omassa organisaatiossa keskittyä.

Koulutusalue:

Hankinnat

Koulutustapa:

Verkossa

Kesto:

3x4h Tunnit 20.4.2023 klo 8.30-12.30, 12.5.2023 klo 8.30-12.30, 8.6.2023 klo 8.30-12.30

Alkaa:

20.4.2023 8.30

Päättyy:

08.6.2023 12.30

Hinta:

890 e + alv 24 %

Ilmoittaudu nyt

–20.4.2023 klo 8.30-12.30 Hankintojen strateginen johtaminen julkishallinnossa

• Johdanto valmennusohjelmaan

• Hankinta-Suomi viitoittaa tietä – kansallinen julkisten hankintojen strategia pähkinänkuoressa

• Strategisen hankintaotteen perusteet – mikä muuttuu?

• Ulkoisten resurssien johtamisen lisäarvontuotto ja yhteys organisaation suorituskyvyn ja kannattavuuden parantamiseen

• Miten löytää strategisempi ote hankintoihin – nykytilasta kohti tavoitetilaa?

• Case: Muutoksen ensi askeleet (esim. HUS + 1 myöhemmin vahvistettava organisaatio)

• Työpaja: Muutostarpeiden ja onnistumisen edellytysten tunnistaminen omassa organisaatiossa

• Yhteenveto ja päivän opit & oivallukset

–12.5.2023 klo 8.30-12.30 Hankintojen strateginen johtaminen käytännössä

• Evästykset ja johdanto päivään

• Hankinta-Suomen näkökulmia kehittämiseen

• Hankintojen strategisen johtamisen perustan luominen – keinoja ja toimenpiteitä

• Hankintastrategia toiminnan ohjenuorana

• Case: Hankinnat haltuun ja holistinen ote (HUS ja myöhemmin vahvistettava organisaatio)

• Työpaja: Kehittämismahdollisuuksien ja toimenpiteiden tunnistaminen omassa organisaatiossa

• Yhteenveto ja päivän opit & oivallukset

–8.6.2023 klo 8.30-12.30 Kohti hankintojen strategisen johtamisen käynnistämistä omassa organisaatiossa

• Evästykset ja johdanto päivään

• Ajankohtaiset poiminnot Hankinta-Suomesta

• Hankintojen strategisen johtamisen keinot ja toimenpiteet

• Case: Liiketoimintalähtöinen hankintojen strateginen johtaminen käytännössä (HUS ja myöhemmin vahvistettava organisaatio)

• Työpaja:  Kehittämis- ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu omassa organisaatiossa

• Yhteenveto ja päivän opit & oivallukset

Kysy lisätietoja

Koulutuksen esittely

Tutustu koulutukseen tarkemmin esitteestä.

Avaa PDF