Sisältöön sitemap

Hankinta-asiakirjojen julkisuus

Koulutuksen esittely

Ajankohta: 8.12.2022 klo 9.00-11.00

Hankinta-asiakirjojen julkisuus -koulutuksessa osallistujat perehdytetään hankintojen julkisuuteen ja salassapitoon käytännönläheisesti esimerkkien avulla.

Olisi hyvä, jos sinulla on julkisten hankintojen perusasiat hallussa, mutta webinaariin voi osallistua voi ilman kattavia lähtötietoja. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle julkisuutta säätelevästä lainsäädännöstä ja asianosaisjulkisuuden sekä yleisöjulkisuuden välisistä eroista. Webinaarin aikana perehdytään myös siihen, milloin hankinta-asiakirjoista tulee julkisia, mikä kaikki on salassa pidettävää ja miten asiakirjapyyntöön pitäisi vastata. Kurssin aikana käydään läpi myös se, miten hankintamenettelyn valinnalla voi vaikuttaa asiakirjojen salassapitoon.

Kouluttajalla on innostunut ote ja osallistujia kannustetaan kysymään ja keskustelemaan aktiivisesti. Webinaarissa on luvassa myös mukava pienryhmätehtävä sekä aikaa kysymyksille ja keskusteluille.

Kesto:

2 tuntia

Alkaa:

08.12.2022 09.00

Päättyy:

08.12.2022 11.00

Koulutuspaikka:

Etänä Teamsillä

Hinta:

390 € + alv 24 %

Koulutus toteutetaan etänä Teamsin välityksellä.

Hinta sisältää koulutusmateriaalin digitaalisessa muodossa.

Ilmoittaudu nyt

Lataa koulutusohjelma:

Koulutuksessa käydään läpi hankintojen julkisuutta ja salassapitoa koskevat tärkeimmät kysymykset.

8.12.2022 klo 9-11
Julkisuuden lähtökohdat
Mikä julkisuutta säätelee ja ketä se koskee?
• Asianosaisjulkisuuden ja yleisöjulkisuuden erot
• Milloin hankinta-asiakirjoista tulee julkisia?
• Hankintayksikön oma tarve salassapitoon
• Hankinnan keskeyttäminen ja salassapito

Mikä kaikki on salassa pidettävää?
• Liike- ja ammattisalaisuudet
• Onko hinta liikesalaisuus? Entä laatu?
• Tiedon antaminen asiakirjasta

Vinkit hankintayksikölle
• Miten toimin, jos saan asiakirjapyynnön?
• Hankintamenettelyn valinta julkisuuden ja salassapidon näkökulmasta

Kysymyksiä ja keskustelua

Kysy lisätietoja