Sisältöön sitemap

Haastaviksi ja uhkaaviksi koetut asiakastilanteet terveydenhuollossa

Terveydenhuollon työntekijöiden kohtaama uhkaavat tilanteet ovat lisääntyneet. Haasteiden ja uhkien ennakointi antaa työntekijälle kuitenkin valmiuksia toimia yllättävissäkin tilanteissa.

Koulutuksessa käydään läpi tilanteiden ennakointia ja sen myötä opitaan vähentämään riskejä omassa työssä. Osallistujat saavat ohjeita ja ehdotuksia omaan toimintaan, jos haastava tai uhkaava tilanne tapahtuu. Lopuksi käydään läpi, mitä tilanteen jälkeen on syytä tehdä ja ottaa huomioon. Koulutuksen aikana käydään soveltuvin osin läpi myös työturvallisuuslakia.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on toimintamalleja, joiden avulla toimia terveydenhuollon haastavissa asiakastilanteissa.

Kenelle

Koulutus sopii kaikille terveydenhuollon työntekijöille.

Koulutuksen sisältö

  • Tilanteiden ennakointi
  • Toimiminen haastavissa tai uhkaavissa tilanteissa
  • Kehollisten stressireaktioiden tunnistaminen ja hallinta
  • Toimenpiteet haastavan tai uhkaavan tilanteen jälkeen

Avainsanat

terveydenhuolto, turvallisuuskoulutus, uhkatilanteet, valmiudet, toimintakyky, työturvallisuuslaki

Kouluttajakuvaus

Tomi Jokivalli on toiminut 20 vuoden aikana poliisin eri tehtävissä: paikallispoliisissa järjestyspoliisina ja väkivaltarikostutkijana sekä Keskusrikospoliisin vakavan rikollisuuden tutkintaryhmässä. Hän on tutkinut väkivaltarikosten lisäksi muun muassa terrorismirikoksia, seksuaalirikoksia, virkarikoksia ja työtapaturmia. Aikanaan Tomi on toiminut myös henkilösuojaustehtävissä Balkanin alueella.

Nykyään hän toimii turva-alan opettajana ammattikoulussa sekä kouluttaa yrityksensä kautta eri alojen henkilökunnille turvallisuuteen ja uhkatilanteisiin liittyvistä aiheista.

koulutus image

Koulutusalue:

Uutuudet

Kesto:

2 tuntia

Päivämäärät:

17.5.2023 klo 13-15

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

160 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen