Sisältöön sitemap

EU-tiedonhaku

Koulutuksessa tilaa

Euroopan Unionia koskevan tiedon hankinta vaatii osaamista sekä EU-elinten ja lainsäädäntöprosessin tuntemusta. EU:lla on laaja asiakirjavaranto ja sen hyödyntäminen edellyttää eri tietolähteiden tuntemista sekä kykyä jäsentää tiedonhaun kohteena oleva asia.  

Tule mukaan perehtymään EU:n tietolähteisiin sekä oppimaan käytännön harjoitteiden kautta tiedonhakua työtehtäviisi liittyvistä teemoista. 

Koulutuksessa tutustutaan mm. EU:n avoimen datan portaaliin, Eurostatiin avaintaulukoihin ja visualisointisovelluksiin, Eur-Lexiin sekä EU:n virallisiin asiakirjoihin. 

Koulutusalue:

EU ja kansainvälisyys

Koulutustapa:

Verkossa

Kesto:

½ päivää

Alkaa:

25.9.2023 12.00

Päättyy:

25.9.2023 16.00

Hinta:

290 e + alv. 24 % 

Ilmoittaudu nyt

Koulutuspäivä rakentuu seuraavista teemoista:  

  • EU:n tiedonlähteet 
  • Tiedonhaun kohteen määrittely 
  • Haun suunnittelu ja verkkotiedonhaku 
  • EU -tietokannat ja hakemistot 
  • Käytännön harjoitteet 

Kysy lisätietoja