Sisältöön sitemap

EU-tiedonhaku

Euroopan Unionia koskevan tiedon hankinta vaatii osaamista sekä EU-elinten ja lainsäädäntöprosessin tuntemusta. EU:lla on laaja asiakirjavaranto ja sen hyödyntäminen edellyttää eri tietolähteiden tuntemista sekä kykyä jäsentää tiedonhaun kohteena oleva asia.

Tule mukaan perehtymään EU:n tietolähteisiin sekä oppimaan käytännön harjoitteiden kautta tiedonhakua työtehtäviisi liittyvistä teemoista.

Koulutuksessa tutustutaan mm. EU:n avoimen datan portaaliin, Eurostatiin avaintaulukoihin ja visualisointisovelluksiin, Eur-Lexiin sekä EU:n virallisiin asiakirjoihin.

Koulutusalue:

EU ja kansainvälisyys

Koulutustapa:

Verkossa

Kesto:

½ päivää

Alkaa:

06.3.2023 12.00

Päättyy:

06.3.2023 16.00

Hinta:

290 e + alv. 24 %

Ilmoittaudu nyt

Koulutuspäivä rakentuu seuraavista teemoista:

  • EU:n tiedonlähteet
  • Tiedonhaun kohteen määrittely
  • Haun suunnittelu ja verkkotiedonhaku
  • EU -tietokannat ja hakemistot
  • Käytännön harjoitteet

Kysy lisätietoja