Sisältöön sitemap

EU-oikeus pähkinänkuoressa

EU-sääntely ohjaa Suomen lainsäädäntöä, ja siksi kaikkien julkishallinnossa olisi tunnettava EU:n toimintaa vähintäänkin sen verran, että tiedämme miten EU:n toimivalta jakautuu, mitä merkitystä on oikeusperustan valinnalla ja kuka voi valittaa EU:n tuomioistuimiin. EU-oikeus pähkinänkuoressa -koulutus tarjoaa kokonaiskuvan EU:n oikeusjärjestelmästä ja EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden välisestä suhteesta.

Koulutusalue:

EU ja kansainvälisyys

Koulutustapa:

Verkossa

Kesto:

1 päivä

Alkaa:

29.8.2023 9.00

Päättyy:

29.8.2023 15.00

Hinta:

590 e + alv. 24 %

Ilmoittaudu nyt

Koulutuspäivä rakentuu seuraavista teemoista:

– EU:n toimivaltakysymykset,

– minkälainen on EU:n lainsäädäntöprosessi,

– mitä merkitystä on oikeusperustan valinnalla

– miten EU:n tuomioistuimesta voi saada ennakkoratkaisun,

– mikä on EU:n tuomioistuimen ja mikä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen rooli,

– mitkä tahot voivat valittaa tuomioistuimiin,

– EU -lainsäädännön ja kansallisen sääntelyn soveltaminen,

– mitä tapahtuu, jos jäsenvaltio ei ole saattanut EU-säädöksiä asianmukaisesti voimaan

Koulutuksessa käydään läpi keskeisiä periaatteita mm. EU:n sopimusjärjestelmästä, toimivallasta, oikeusperustan valinnasta ja vaikutuksista sekä EU-oikeuden täytäntöönpanosta Suomessa.

Asioita lähestytään hyvin käytännönläheisesti esimerkkien avulla. Sisällöt on suunniteltu siten että ne kattavat EU-oikeuden perusperiaatteet ja toimielinten väliset suhteet.

Kysy lisätietoja