Sisältöön sitemap

EU-oikeus pähkinänkuoressa

Koulutuksessa tilaa

EU-sääntely ohjaa Suomen lainsäädäntöä, ja siksi kaikkien julkishallinnossa olisi tunnettava EU:n toimintaa vähintäänkin sen verran, että tiedämme miten EU:n toimivalta jakautuu, mitä merkitystä on oikeusperustan valinnalla ja kuka voi valittaa EU:n tuomioistuimiin. EU-oikeus pähkinänkuoressa -koulutus tarjoaa kokonaiskuvan EU:n oikeusjärjestelmästä ja EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden välisestä suhteesta. 

Koulutusalue:

EU ja kansainvälisyys

Koulutustapa:

Verkossa

Kesto:

1 päivä

Alkaa:

29.8.2023 9.00

Päättyy:

29.8.2023 15.00

Hinta:

590 e + alv. 24 % 

Ilmoittaudu nyt

Koulutuspäivä rakentuu seuraavista teemoista:  

– EU:n toimivaltakysymykset, 

– minkälainen on EU:n lainsäädäntöprosessi, 

– mitä merkitystä on oikeusperustan valinnalla 

– miten EU:n tuomioistuimesta voi saada ennakkoratkaisun, 

– mikä on EU:n tuomioistuimen ja mikä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen rooli, 

– mitkä tahot voivat valittaa tuomioistuimiin, 

– EU -lainsäädännön ja kansallisen sääntelyn soveltaminen, 

– mitä tapahtuu, jos jäsenvaltio ei ole saattanut EU-säädöksiä asianmukaisesti voimaan 

Koulutuksessa käydään läpi keskeisiä periaatteita mm. EU:n sopimusjärjestelmästä, toimivallasta, oikeusperustan valinnasta ja vaikutuksista sekä EU-oikeuden täytäntöönpanosta Suomessa. 

Asioita lähestytään hyvin käytännönläheisesti esimerkkien avulla. Sisällöt on suunniteltu siten että ne kattavat EU-oikeuden perusperiaatteet ja toimielinten väliset suhteet. 

Kysy lisätietoja