Sisältöön sitemap

Esittelijänä hallinnossa

Koulutuksen esittely

Suomen hallintoviranomaiset tekevät vuosittain kymmeniä miljoonia hallintopäätöksiä. Esittelijän tehtävä on päätösten valmistelu, ja hän myös vastaa niiden lainmukaisuudesta niin sisällöllisesti kuin myös käsittelyprosessin osalta. Esittelijänä hallinnossa -koulutus antaa hyvät perustiedot esittelymenettelystä, esittelijän vastuusta sekä hallintolain keskeisestä sisällöstä. Esittelymenettelyyn tutustutaan sekä teoriatiedon että lukuisten käytännön esimerkkien avulla.

Koulutus soveltuu erityisen hyvin mm. virkauransa alussa olevalle henkilöstölle osana perehdyttämisprosessia sekä esittelijätehtävässä aloittaneille kokeneemmillekin virkamiehille.

Kesto:

1 pv

Alkaa:

09.06.2022 09.00

Päättyy:

09.06.2022 16.00

Koulutuspaikka:

Teams

Hinta:

590 € + alv 24 %

Koulutus pidetään etänä, Teamsilla.

Hinta sisältää koulutusmateriaalin sähköisessä muodossa.

Ilmoittaudu nyt

Lataa koulutusohjelma:

Koulutuksen sisältöalueet ovat seuraavat:
• hallinto käsitteenä
• hallintoprosessin keskeinen säädöspohja
• asian ratkaisijan, esittelijän ja muiden päätöksentekoon osallistuvien vastuu ja velvollisuudet
• esittelijän tehtävät ja esittelijältä vaadittavat tiedot ja taidot
• esteellisyyskysymykset
• hallintoasian vireillepano ja asianosaisasema
• hallintopäätöksen valmistelu, virallisperiaate ja päätöksen perusteena olevat asiakirjat
• päätöksen perusteena olevien asiakirjojen julkisuudesta
• perustellun päätösehdotuksen laatiminen ja asian ratkaiseminen
• päätöksen tiedoksianto
• päätöksessä olevan virheen korjaaminen
• oikaisuvaatimusmenettely ja muutoksenhaku

Kysy lisätietoja