Sisältöön sitemap

Esittelijänä hallinnossa

Suomen hallintoviranomaiset tekevät vuosittain kymmeniä miljoonia hallintopäätöksiä. Esittelijän tehtävä on päätösten valmistelu, ja hän myös vastaa niiden lainmukaisuudesta niin sisällöllisesti kuin myös käsittelyprosessin osalta. Esittelijänä hallinnossa -koulutus antaa hyvät perustiedot esittelymenettelystä, esittelijän vastuusta sekä hallintolain keskeisestä sisällöstä. Esittelymenettelyyn tutustutaan sekä teoriatiedon että lukuisten käytännön esimerkkien avulla.

Koulutus soveltuu erityisen hyvin mm. virkauransa alussa olevalle henkilöstölle osana perehdyttämisprosessia sekä esittelijätehtävässä aloittaneille kokeneemmillekin virkamiehille.

Koulutusalue:

Hallinto ja juridiikka

Koulutustapa:

Hybridi

Kesto:

1 päivä

Alkaa:

05.5.2023 9.00

Päättyy:

05.5.2023 16.00

Koulutuspaikka:

HAUS kehittämiskeskus Oy + Teams, Yliopistonkatu 5, 5. krs, Helsinki

Hinta:

590 e + alv 24 %

Ilmoittaudu nyt

Koulutuksen sisältöalueet ovat seuraavat:

• hallinto käsitteenä

• hallintoprosessin keskeinen säädöspohja

• asian ratkaisijan, esittelijän ja muiden päätöksentekoon osallistuvien

vastuu ja velvollisuudet

• esittelijän tehtävät ja esittelijältä vaadittavat tiedot ja taidot

• esteellisyyskysymykset

• hallintoasian vireillepano ja asianosaisasema

• hallintopäätöksen valmistelu, virallisperiaate ja päätöksen perusteena

olevat asiakirjat

• päätöksen perusteena olevien asiakirjojen julkisuudesta

• perustellun päätösehdotuksen laatiminen ja asian ratkaiseminen

• päätöksen tiedoksianto

• päätöksessä olevan virheen korjaaminen

• oikaisuvaatimusmenettely ja muutoksenhaku

Kysy lisätietoja