Sisältöön sitemap

Erilaiset persoonallisuudet työyhteisössä

Kukaan ei ole täydellinen ja erilaisuus on rikkautta.

Ja samalla…

… joskus on todella vaikea ymmärtää toista eikä arjessa vältytä väärinymmärryksiltä.

Miten persoonallisuuksien erilaisuus voi näkyä töissä? Millaisilla keinoilla voisimme oppia paremmin ymmärtämään erilaisia ajattelu- ja toimintatapoja? Tässä koulutuksessa voimme yhdessä jakaa parhaita käytäntöjä ja saada uusia näkökulmia persoonallisuuksien erilaisuuden kysymyksiin.

Tavoite

Koulutuksessa käydään läpi persoonallisuuksien eroja sekä sitä, miten erot näkyvät erityisesti työssä. Tavoitteena on, että osallistujat jakavat ja saavat vinkkejä, joiden avulla voivat löytää uusia keinoja käsitellä erilaisuudesta johtuvia tilanteita töissä. Tavoitteena on myös, että osallistujat saavat välineitä keskustella erilaisuudesta työyhteisössä.

Koulutuksen työtapa on keskusteleva ja osallistujien toivotaan olevan aktiivisesti keskustelussa mukana.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu lähijohtajille, HR-tehtävissä oleville ja kaikille työyhteisön hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Vaativuustaso

Taso 2: Edistynyt taso – Yleisluontoisempaa tietoa ja helposti sisäistettävä sisältö. Perustutkinnon ylläpitoon ja ammattitaidonkehittämiseen.

Koulutuksen sisältö

Erilaiset persoonallisuudet työyhteisössä

  • Persoonallisuuden eroja selittäviä teorioita ja erilaisuuden tyypittelyjä
  • Erilaisuuden tuomat haasteet ja hyödyt työyhteisössä
  • Erilaisuudesta keskusteleminen työyhteisössä

Avainsanat

työyhteisö, johtaminen, yhteistyö, persoonallisuus, erilaisuus

Kouluttajakuvaus

Kirsi Valto, KM on pitkänlinjan henkilöstön kehittäjä ja henkilöstöjohtamisen ammattilainen. Nykyisin hän toimii työyhteisöjen valmentajana, työnohjaajana ja coachina. Hänen asiakkainaan on sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatioita. Johtamisen kehittäminen ja HR:n tukeminen on erityisen lähellä Kirsin sydäntä.

koulutus image

Koulutusalue:

Työelämätaidot

Kesto:

2 tuntia

Päivämäärät:

14.11.2023 klo 13-15

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

290 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen