Sisältöön sitemap

Epäasialliseen käytökseen puuttuminen – vinkkejä esihenkilölle

Käyttäytyykö joku työyhteisössäsi ”persoonallisesti” eli ei noudata hyviä tapoja eikä yhteisiä sääntöjä? Aiheuttaako hän kitkaa työn teossa? Onko käytös epäasiallista ja jopa häirinnän kriteerit täyttävää? Miten toimit, jos ongelman olemassaolo pyritään kieltämään? Tilanteeseen pitäisi puuttua, mutta miten?  

Epäasialliseen käytökseen puuttuminen –valmennus tähtää sekä tiedon että taidon kehittymiseen puheeksi ottamisessa. Valmennuksessa käydään läpi epäasiallisen käytöksen kriteerit ja konkreettiset keinot erilaisten vaikeiden tilanteiden hallintaan.  Myös työnantajan oikeudet ja vastuut kerrataan (mm. keskeinen lainsäädäntö). 

Valmennuksen pääpaino on puheeksiottotilanteiden käsittelyssä ja käytännön harjoittelussa. Myös omien, työssä koettujen vaikeiden tilanteiden käsittely on mahdollista luottamuksellisesti. Kaikki harjoitukset toteutetaan suljetussa pienryhmässä ( max 3 henkeä). Jokainen osallistuja saa toteuttaa kaksi erilaista harjoituskertaa, joihin annetaan vinkit ja uusia näkökulmia. 

Valmennus antaa osallistujille varmuutta ja sujuvuutta vaihtelevien  käsittelyyn. Samalla osallistujat tutustuvat roolinvaihtoon eläytyvän ymmärtämisen välineenä ja oppivat kiinnittämään huomiota omaan vuorovaikutustapaansa. 

Valmennus on hybiridimuotoinen eli etä- ja lähitoteutus mahdollinen. Suositellaan lähipäiviä, koska vuorovaikutus, kasvokkainen kohtaaminen ja yhteinen pohtiminen ovat oleellinen osa oppimisprosessia.
Koulutus sisältää luennot, harjoitukset pienryhmissä ja yhteisen pohdiskelun. 

Koulutusalue:

Johtaminen ja esihenkilötyö

Koulutustapa:

Hybridi

Kesto:

1 päivä

Alkaa:

18.3.2024 9.00

Päättyy:

18.3.2024 16.00

Ilmoittaudu:

4.3.2024 23.00 mennessä

Koulutuspaikka:

Teams ja HAUS, Yliopistonkatu 5, Helsinki

Hinta:

590 e + alv. 24 %

Ilmoittaudu nyt

Valmennus sisältää seuraavat osiot:

1) Epäasiallinen käyttäytyminen

–  Mitä tarkoitetaan epäasiallisella käyttäytymisellä?

– Mikä on häirintää ja kiusaamista?

– Miten erotat häirinnän ja normaalin vitsailun toisistaan?

– Miten asiaan vaikuttaa työnantajan direktio-oikeus?

2)  Puheeksi oton ja puuttumisen keinot

– Miten puet viestin ymmärrettävään muotoon?

– Mikä on oikea aika puuttumiselle?

– Miten varmistaa onnistunut lopputulos?

– Käytännön neuvoja ja vaaran paikkojen tunnistamista

3) Puheeksiotto käytännön harjoitteluna

– Harjoittelu roolia vaihtaen, vain omassa 3 hengen pienryhmässä

– Omien tilanteiden käsittelyn mahdollisuus

– Roolin vaihtoja toteuttaen  eli ei sisällä esiintymistä

– Uusia oivalluksia omiin tilanteisiin

Kysy lisätietoja