Sisältöön sitemap

Asiantuntijasta projektipäälliköksi -valmennus

Koulutuksen esittely

Asiantuntijasta projektipäälliköksi vastaa projektipäälliköksi kehittyvien asiantuntijoiden koulutustarpeisiin ja tukee oman roolin kehittämistä asiantuntijasta kohti projektipäällikön uralla.

Projektivalmennus tuo työmenetelmiä ja parhaita käytänteitä omaan projektiosaamiseen. Valmennusohjelmassa saadaan pienryhmissä tarkempaa palautetta omasta projektityöstä. Pienryhmissä osaamisen siirtäminen helpottuu ja toisilta oppiminen lisääntyvät. Keskustelu eri organisaation projektikäytänteistä on vilkasta ja monipuolista. Osaaminen siirtyy toisista organisaatioista toisille ja lisäksi myös omassa työyhteisöissä mentoreilta aktoreille, eli sinulle.

Heti ohjelmaan ilmoittautumisen yhteydessä osallistuja kysyy omasta organisaatiosta mukaan oman henkilökohtaisen mentorin, sparraajan, joka kulkee mukanasi koko valmennusohjelman ajan.

Valmennusohjelmassa on sisäänleivottu valmennusosio (4 x 2h) mentoreille, jotka siirtävät omaa projektiosaamistaan sinulle, uudelle tulevalle tai hiljan aloittaneelle projektipäällikölle. Uusille tuleville projektipäälliköillä on myös oma aktor-valmennus (4 x 2h) ja pienryhmissä tiedonsiirto ja osaaminen lisääntyvät.

Valmennuksessa valitaan projekti tai projekteja, joissa harjoitellaan valmennuksen sisältöjä valmennuksen aikana ja lopputulemana kukin osallistuja tekee oppimispäiväkirjan ja kerää omaan työkalupakkiinsa työvälineitä projektipäällikön valmiuksia varten. Oppimispolkuna teoria tukee osaamista ja oppimispääomaa kertyy, kun oppimista testataan osallistujan oman organisaation projekteissa.

Valmennuksessa luodaan projektihenkilöille omaa osaamista kehittävä polku. Valmennuksessa muodostetaan työyhteisöihin oppimispareja (mentor-aktor) ja heidän avulla tiedonsiirto kokeneelta konkarilta tuoreelle oppijalle lisääntyy. Myös mentoreiden osaaminen lisääntyy omissa mentor-ryhmissä. Lisäksi valmennus auttaa yhteistyössä yli siilorajojen.

Kesto:

9 valmennustilaisuutta, 4 x 2 t auktorivalmennusta sekä 4 x 2 t mentorivalmennusta

Alkaa:

17.01.2023 09.00

Päättyy:

13.06.2023 16.00

Koulutuspaikka:

Helsinki

Teams-koulutus

Hinta:

3950 € + alv 24 %

Valmennuksen hinta on 3950 €/osallistuja ja se sisältää myös mentoreiden ryhmävalmennusosiot. Optiona IPMA-D -serfitikaatin suorittaminen 1950 €/osallistuja. IPMA-D:n voi suorittaa myös itsenäisenä osiona ilman osallistumista valmennukseen.

Ilmoittaudu nyt

Lataa koulutusohjelma:

Valmennuksen ajankohta: 17.1.2023 ja päättyy 13.6.2023
Valmennus sisältää: Valmennustilaisuuksia 3 h – 5 h kukin yhteensä 9 kpl

Tarkempi sisältö:
– Projektipäällikön perusvalmiudet, projektien elinkaari, projektipäällikön roolit ja vastuut, verkostoissa toimiminen, projektit osana organisaation tuotantoa,
projektien sidosryhmät ja yhteistyö eri organisaatioiden välillä, projektipäällikön tehtävät urana.
– Sisältöinä myös projektien talous, viestintä sekä sisäinen ja ulkoinen eli työyhteisöviestintä ja media- ja sidosryhmäviestintä sekä valmentava työote projektipäällikön voimavarana.

– Aktor valmennukset:
4 x 2 h osallistuja eli Aktorit jaetaan 6-8 hengen ryhmiin. Ryhmissä keskustellaan, suunnitellaan sekä tehdään omiin projekteihin kehittämistehtäviä ja harjoituksia.

– Mentorien valmennukset:
4 x 2 h Mentoreille valmennetaan ryhmissä apuja projektipäällikön uraan liittyvissä tehtävissä. Mentor auttaa uutta projektiasiantuntijaa ja tulevaa projektipäällikköä

– Valmennus loppuu yhteistilaisuuteen, jossa omaa projektipäällikön työvälineistöä esitellään toisille ja keskustellaan tavoitteiden saavuttamisesta sekä tulevista stepeistä projektipäällikön uralla.

Tarkat päivämäärät ja sisällöt saat kysymällä HAUSista.

Valmennuksen hinta on 3950/osallistuja euroa ja se sisältää myös mentoreiden ryhmävalmennusosiot

Valmennuksessa on mahdollisuus suorittaa kevään 2023 aikana (maalis-huhtikuussa IPMA-D-sertifikaatti), joka tukee ammattimaista projektipäällikön työtehtävää. Hinta IPMA-D -sertifioinnille, kun osallistujia on 10-16 on 1950 euroa/osallistuja. IPMA-D. Lisätietoja sertifioinnille: https://www.pry.fi/ipma-sertifiointi/sertifioituminen/projektitoiminta/perusvaatimukset_ja_sertifikaattityypit (yhteistyö sertifioinnissa Projektiyhdistys ry:n ja Adapron kanssa)

Kysy lisätietoja