Sisältöön sitemap

Asiakkuusosaamisen valmennusohjelma – menetelmiä asiakaslähtöisyyteen

Koulutuksen esittely

Viiden päivän valmennus tuo osaamista ja antaa käytännön työvälineitä  asiakaspalveluun sekä asiakasymmärryksen kehittämiseen valtiolla. Asiakastyövälineet -valmennus luotsaa uutta työkulttuuria ja järjestelmällistä toimintaa asiakkuustyön parantamiseksi. Toimintamme on muuttunut ja muuttumassa yhä asiakaslähtöisemmäksi. Asiakas osaa vaatia nykyään. Vaatimukset
asiakaslähtöisyyteen ovat lisääntyneet. Valtiolla asiakkuus nähdään laaja-alaisesti. Se on otettu huomioon valmennuksessa.

Valmennuksen keskiössä on omien työmenetelmien ja asiakasosaamisen kehittäminen monipuolisiksi. Se antaa laajaa osaamispohjaa nykyaikaisten, asiakaslähtöisten palvelutilanteiden ja verkostojen hoitamiseen.
Valmennuksessa kehität omaa osaamistasi ja organisaatiosi toimintakulttuuria. Ohjelmassa parannetaan aamupäivien teoriaosuuksien avulla osaamista ja lisätään hyvien keskustelujen, ryhmäsparrauksen sekä osallistujien esimerkkien kautta omaa asiakkuusajattelua ja -käyttäytymistä. Valmennus auttaa käytänteiden suunnittelussa ja suunnitelmien viemisessä toiminnan tasolle.

Tutustu tästä esitteeseen

Kesto:

5 valmennuspäivää

Alkaa:

22.09.2022 09.00

Päättyy:

18.01.2023 16.00

Koulutuspaikka:

Helsinki

Teams ja viimeinen päivä yhdessä lähivalmennuksena HAUSissa.

Hinta:

2950 € + alv 24 %

Ilmoittaudu nyt

Lataa koulutusohjelma:

Valmennusohjelman sisältö:

22.9. kello 9.00 – 16.00
– Asiakkuusajattelun viitekehys
– Asiakaskohtaamiset, vuorovaikutus asiakastilanteissa
– Valmennuksen tavoitteet ja henkilökohtaiset sekä organisaation hyödyt tai odotukset
– Ryhmäsparraus (ip)

26.10. kello 9.00 – 16.00
– Asiakastyön käytännöt palvelumuotoilun keinoin
– Asiakaslähtöisyys, käyttäjälähtöisyys ja ihmislähtöisyys
– Asiakasymmärtämisen vahvistaminen, segmentointi ja asiakasprofilointi sekä persoonat
– Järjestelmällisyys, toiminnallisuus ja käyttötarpeiden kartoittaminen
– Asiakkuustyön vuosikellon laadinta ja vuosikelloajattelun kehittäminen
– Ryhmäsparraus (ip)

23.11. kello 9.00 – 16.00
– Erilaisten asiakkaat ja erilaiset lähestymistavat
– Oma minuus ja vahvuuteni asiakkuustyössä
– Erilaisten asiakkaiden kohtaaminen
– Vuorovaikutus vaikeissa tai haasteellisissa asiakastilanteissa
– Everything-Disc-työkalu ja sen tuomat avut erilaisuuden ymmärtämiseen
– Ryhmäsparraus (ip)

15.12. kello 9.00 – 16.00
– Some-markkinointi ja viestintä somessa
– Case-esimerkki valtiolta
– Erilaiset some-kanavat haltuun asiakastyötä ja imagoa rakentamaan
– Ryhmäsparraus (ip)

18.1.2023 kello 9.00 – 16.00
– Minä asiakastyön edistäjänä ja muutoksen läpiviejänä
– Itsensä johtaminen
– Uudet tavat toimia rutiiniksi – jokainen valinta vahvistaa sitä mikä olet!
– Toimintakulttuurin muutos ja omat vahvuudet käytännössä
– Jos haluat edistää asiakastyötä – tee siitä helppoa ja miellyttävää
– Ryhmäsparraus (ip)

Kysy lisätietoja