Sisältöön sitemap

Asiakkuusosaamisen valmennusohjelma – menetelmiä asiakaslähtöisyyteen

Viiden päivän valmennus tuo osaamista ja antaa käytännön työvälineitä asiakaspalveluun sekä asiakasymmärryksen kehittämiseen valtiolla. Asiakastyövälineet -valmennus luotsaa uutta työkulttuuria ja järjestelmällistä toimintaa asiakkuustyön parantamiseksi. Toimintamme on muuttunut ja muuttumassa yhä asiakaslähtöisemmäksi. Vaatimukset asiakaslähtöisyyteen ovat lisääntyneet.

Valmennuksen keskiössä on omien työmenetelmien ja asiakasosaamisen kehittäminen monipuolisiksi. Se antaa laajaa osaamispohjaa nykyaikaisten, asiakaslähtöisten palvelutilanteiden ja verkostojen hoitamiseen.
Valmennuksessa kehität omaa osaamistasi ja organisaatiosi toimintakulttuuria. Ohjelmassa parannetaan aamupäivien teoriaosuuksien avulla osaamista ja lisätään hyvien keskustelujen, ryhmäsparrauksen sekä osallistujien esimerkkien kautta omaa asiakkuusajattelua ja -käyttäytymistä. Valmennus auttaa käytänteiden suunnittelussa ja suunnitelmien viemisessä toiminnan tasolle.

Koulutusalue:

Työelämävalmiudet

Koulutustapa:

Hybridi

Kesto:

5 päivää - 4 päivää Teams-koulutusta ja viimeinen päivä läsnäolokoulutuksena

Alkaa:

16.3.2023 9.00

Päättyy:

22.8.2023 16.00

Koulutuspaikka:

HAUS kehittämiskeskus Oy, Yliopistonkatu 5, 5.krs

Hinta:

2950 euroa + alv

Ilmoittaudu nyt

Valmennusohjelman sisältö:

16.3.2023 kello 9.00 – 16.00
– Asiakkuusajattelun viitekehys
– Asiakaskohtaamiset, vuorovaikutus asiakastilanteissa
– Valmennuksen tavoitteet ja henkilökohtaiset sekä organisaation hyödyt tai odotukset
– Ryhmäsparraus (ip)

20.4.2023 kello 9.00 – 16.00
– Asiakastyön käytännöt palvelumuotoilun keinoin
– Asiakaslähtöisyys, käyttäjälähtöisyys ja ihmislähtöisyys
– Asiakasymmärtämisen vahvistaminen, segmentointi ja asiakasprofilointi sekä persoonat
– Järjestelmällisyys, toiminnallisuus ja käyttötarpeiden kartoittaminen
– Asiakkuustyön vuosikellon laadinta ja vuosikelloajattelun kehittäminen
– Ryhmäsparraus (ip)

17.5.2023 kello 9.00 – 16.00
– Erilaisten asiakkaat ja erilaiset lähestymistavat
– Oma minuus ja vahvuuteni asiakkuustyössä
– Erilaisten asiakkaiden kohtaaminen
– Vuorovaikutus vaikeissa tai haasteellisissa asiakastilanteissa
– Everything-Disc-työkalu ja sen tuomat avut erilaisuuden ymmärtämiseen
– Ryhmäsparraus (ip)

12.6.2023 kello 9.00 – 16.00
– Some-markkinointi ja viestintä somessa
– Case-esimerkki valtiolta
– Erilaiset some-kanavat haltuun asiakastyötä ja imagoa rakentamaan
– Ryhmäsparraus (ip)

22.8.2023 kello 9.00 – 16.00
– Minä asiakastyön edistäjänä ja muutoksen läpiviejänä
– Itsensä johtaminen
– Uudet tavat toimia rutiiniksi – jokainen valinta vahvistaa sitä mikä olet!
– Toimintakulttuurin muutos ja omat vahvuudet käytännössä
– Jos haluat edistää asiakastyötä – tee siitä helppoa ja miellyttävää
– Ryhmäsparraus (ip)

Kysy lisätietoja