Sisältöön sitemap

Älykäs intuitio ongelmanratkaisun ja asiantuntijuuden tukena

Hyödynnätkö työssäsi ja päätöksenteossasi tietoisesti sekä päättelevää älyä että intuitiivista järjestelmää?

Intuitiota, keksijöitä ja luovia ongelmanratkaisijoita tutkineen Asta Raamin kanssa pohdimme, miten valjastaa intuition eri tyypit päättelevän älymme tueksi ongelmanratkaisussa ja päätöksenteossa.

Koulutusalue:

Työelämävalmiudet

Koulutustapa:

Verkossa

Kesto:

½ päivää kello 9.00 - 12.00

Alkaa:

15.3.2023 9.00

Päättyy:

15.3.2023 0.00

Hinta:

390 € + alv 24 %

Ilmoittaudu nyt

Aikamme on täynnä epävarmuuksia, vaikeita ongelmia ja mahdottomalta näyttäviä tilanteita. Samanaikaisesti työelämässä on paine saada tuloksia, olla tehokas, ratkaista ongelmia, rakentaa hyvinvointia ja luoda uutta.

Vaikuttaako mahdottomalta yhtälöltä? Ei suinkaan jos osaa tarkentaa oikeaan kohtaan. Ihmismieli on luonnostaan luova ja älykäs. Jokaisella meistä on takataskussaan valttikortteja, joista emme kenties ole tietoisia tai käytämme vain pientä osaa.

Mitä vaikeammaksi tilanteet tulevat tai mitä järjettömämmäksi maailma muuttuu, sitä enemmän tarvitsemme intuitiota. Miksi? Järjettömässä tilanteessa vanhoihin näkökulmiin pohjautuva logiikka mureni puskista ilmestyneisiin kriiseihin tai järjettömyyteen. Tilanteessa oli tai on jotakin, mitä emme ole huomanneet tai osanneet jäsentää.

Intuition älykäs käyttö on uusien näkökulmien ja oikopolkujen avaaja, jota voimme hyödyntää asiantuntijuuden apuna epävarmoissa ja vaikeissa tilanteissa. Intuitiojärjestelmän tuoma tieto ei kuitenkaan toimi näkyvän logiikan ulottuvissa, joten emme voi arvioida intuitiivista tietoa pelkällä päättelyllä.

Myöskään se, että intuitio vain tuntuu oikealta, ei ole riittävä perustelu, vaan tarvitsemme luotettavampia tarkastelupisteitä. Niiden avulla saamme käyttöömme uudenlaista näkökykyä tilanteisiin ja kiihdytyskaistoja uuden luomiseen.
Visionääristen keksijöiden ja nobelistien ajattelun tutkimus paljastaa, että yksilöt, jotka ratkaisevat mahdotonta eivät pelastaudu sillä, että tilanne on mahdoton. He tietävät, että todellisuudessa näköalattomuuden ja umpikujan syy on oma kyvyttömyys nähdä. He työskentelevät saadakseen näkökyvyn, jolla ylittää esteet. Keskeisenä menetelmänä on oman intuitiojärjestelmän älykäs käyttö jota yhdistetään päättelyyn.

Kyse ei ole vain neroille varatuista menetelmistä, vaan jokainen meistä voi saada käyttöönsä oman älykään intuition ja paremman näkökyvyn. Jo muutamalla yksinkertaisella havainnolla pääsee eteenpäin.
Älykkään intuition hyödyntämistä tarkastellaan oman työn, johtajuuden, päätöksenteon ja työelämän tulevaisuuden näkökulmista. Tilaisuus nivoo yhteen alustuksia, esimerkkejä, keskustelua ja pieniä harjoituksia.